در بخش بانک شرکت های صنعت ساختمان، اطلاعات بیش از 3500 شرکت حوزه ساختمان جمع آوری شده است و با قابلیت جستجو دسترسی کاربران را به شرکت های مورد نظر آسان تر کرده است. همچنین با قابلیت اشتراک گذاری، کاربران می توانند به راحتی اطلاعات شرکت مورد نظر خود را با دوستان به اشتراک بگذارند.

اطلاعات شرکت ها در این بخش به صورت زیر آمده است

  • اسم شرکت
  • فعالیت شرکت
  • آدرس شرکت
  • تلفن
  • فکس
  • ایمیل
  • سایت

همچنین شرکت های حوزه صنعت ساختمان در صورت تمایل می توانند اطلاعات خود را برای ما ارسال نمایند تا در بانک صنعت ساختمان اپلیکیشن دستیار مهندس قرار گیرد.