اپلیکیشن Civil Engineering

این اپلیکیشن یک برنامه مهندسی عمران شامل موضوعات بسیار مهمی است که برای هر مهندس عمران مفید است.

در این برنامه اصول اولیه مهندسی عمران را به طور کامل آموزش و یاد خواهید گرفت.
هدف این برنامه، آموختن سریع تر موضوع است. که می تواند کمک خوبی در امتحانات و مصاحبه هاداشت باشد. برنامه تمام اصطلاحات فنی را از ابتدایی تا سطح حرفه ای تعریف می کند. تعاریف فنی، دقیق و توضیح داده شده با توجه به حوزه مهندسی عمران است.این نرم افزار، یک نرم افزار معمولی نیست، زیرا این اپلیکیشن  شامل تاریخچه مهندسی عمران و بسیاری از تکامل های ایجاد شده در این زمینه را بیان کرده است. یک ویژگی های دیگر این اپلیکیشن نکات گرافیکی که به خوبی با عنوان کامل، رنگ و متون طراحی شده است که باعث می شود این برنامه برای کاربران جالب تر و خواناتر و قابل درک تر باشد.

اپلیکیشن Civil Engineering

 موضوعات مورد بحث:

مهندسی عمران چیست؟
رشته های مهندسی برق
تاریخچه مهندسی عمران
هزینه مسکن کمتر
-سنگ ها
نوع سنگ
-ویژگی سنگ ها

– الزامات سنگهای ساختمانی خوب
تست بر روی سنگ
استفاده از سنگ
کلیات ساختمان سنگی

آجرها
– انواع آجر.
خصوصیات آجر
آزمایش بر روی آجر
طبقه بندی آجر
استفاده از آجر

-اهک
انواع آهک و خواص آنها
آزمایش بر روی سنگ آهک
استفاده از آهک
-سیمان
انواع سیمان
Properties سیمان پرتلند معمولی.
آزمایشات فیزیکی روی سیمان.
استفاده از سیمان

-چوب
طبقه بندی چوب
خواص چوب
نوع چوب
مواد موثر در چوب
ذخیره چوب
استفاده از چوب

ملات
-شن.
ملات سیمان
آهک
خلوص ملات
-تحقیقات روی ملات
-بتن
-بتن خالص
آماده سازی و قرار دادن بتن
ساخت بتن
ویژگی های بتن
آزمایش بر روی بتن
استفاده از بتن
سیمان تقویت شده سیمان (R.C.C.)
آجر بتن آرمه (R.B.C)
– بتن مسلح بتن (F.R.C)
بتن متخلخل
-ترکیبات سیمان
-ترکیبات آهنی
آلومینیوم
-فلز مس
-شیشه
پلاستیک
قیر نفتی
-پنبه نسوز

رنگها
– رنگ Destempers
صیقلی کردن
بلوک های بتونی و توخالی
کاشی های روکش و کفپوش

عناصر ساختمان
نیازهای اساسی ساختمان
-برنامه ریزی
-R.C.C. پاکسازی
شبکه ی مشبک فونداسیون
قوس و پایه و اساس آن
پایه شمع
پایه ها در خاک سیاه نرم
انواع سازه های عالی
-دیوارها
-سنگ تراشی
مصالح بنایی
-پشتیبانی
نقطه گذاری
کفپوش
کفپوش
سقف

درب و پنجره
– انواع درب
-انواع پنجره ها
-تیر سر در
-پله ها
علل ایجاد  رطوبت
تاثیرات رطوبت بر سازه
مشخصات مواد ایده آل برای جلوگیری از رطوبت
مواد برای جلوگیری از رطوبت
-مواد عایق کاری
روش های ساخت ساختمانی موثر در طرح های مسکن انبوه
تکنیک ساخت و ساز موثر

-نقشه برداری
-اعضا و استفاده از نظارت
بخش های اصلی در نقشه برداری
اصول پایه ای در نقشه برداری
طبقه بندی نقشه برداری
پلان ها و نقشه ها
– مقیاس
– انواع مقیاس های گرافیکی
-جزئیات اندازه گیری
اندازه گیری های خطی
– روش های اندازه گیری خطی
نقشه برداریزنجیره ای
نقشه برداری جامع
-تکیه گاه
-زاویه انحراف و شیب
جاذبه محلی
نقشه برادری زنجیره ای و قطب نما بر روی سطح زمین
-نقشه برداری هوایی
-اصول نقشه برداری هوایی و جداول
سطح و ترازبندی
-اعضا و استفاده از ترازبندی
شرایط استفاده ازتراز
ابزار تراز بندی
شاخص تراز بندی
-شیوه ترازبندی
-اصطلاحات استفاده شده در شیوه مستقیم تراز بندی
تنظیمات موقت یک تراز
-انواع تسطیح مستقیم
دوربین های نقشه برداری
ابزار اندازه گیری از راه دور الکترومغناطیسی
صفحه نمایش کریستال (ال سی دی).
ایستگاه کل
شرح مختصری از عملیات های مهم
استفاده از ایستگاه مرکزی
-سیستم موقعیت یاب جهانی
-نقشه برداری
پستی و بلندی ها
-شیوه های طراحی خطوط
مناطق محاسباتی از نقشه ها
محاسبات منطقه با استفاده از سطح پیما
-مقادیر حجم
سنجش از راه دور
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
ساختمان های مقاوم در برابر زلزله
لرزه نگار
– بهبود مقاومت در برابر زلزله در ساختمان های بلند و کوچک


دانلود اپ دستیار مهندس

اپلیکیشن Civil Engineering در اپ ستورها

Civil Engineering app consists various important topics,which is useful for every civil engineers.

This Engineering Learning App will sure concrete your basics of Civil Engineering.
The Objective of the App is to bring faster learning and quick revisions of the subject. This is great help in exams and Interviews.This App defines all the technical terms from elementary to professional level. The definitions are technical, detailed and explained according to Civil Engineering field.It’s not an ordinary App , it contains History of Civil Engineering and many evolution as a Timeline feature.App is well designed with color full headings and texts which makes this App more interesting for users to read and understand.
>>Topics Covered:-
-What Is Civil Engineering.
-Civil Engineering Disciplines.
-Civil Engineering History.
-Low Cost Housing.
-Stones.
-Type Of Stones.
-Properties Of Stones.
-Requirements Of Good Building Stones.
-Tests On Stones.
-Uses Of Stones.
-Common Building Stones.
-Bricks.
-Types Of Bricks.
-Properties Of Bricks.
-Tests On Bricks.
-Classification Of Bricks.
-Uses Of Bricks.
-Lime.
-Types Of Limes And Their Properties.
-Tests On Limestones.
-Uses Of Lime.
-Cement.
-Types Of Cement.
-Properties Of Ordinary Portland Cement.
-Physical Tests On Cement.
-Uses Of Cement.
-Timber.
-Classification Of Timber.
-Properties Of Timber.
-Seasoning Of Timber.
-Defects In Timber.
-Preservation Of Timber.
-Uses Of Timber.
-Mortars.
-Sand.
-Cement Mortar.
-Lime Mortar.
-Mud Mortar.
-Tests On Mortar.
-Concrete.
-Plain Concrete.
-Preparing And Placing Of Concrete.
-Curing Of Concrete.
-Properties Of Concrete.
-Tests On Concrete.
-Uses Of Concrete.
-Reinforced Cement Concrete (R.C.C.).
-Reinforced Brick Concrete (R.B.C).
-Fibre-Reinforced Concrete (F.R.C).
-Cellular Concrete.
-Ferro-Cement.
-Ferrous Metals.
-Aluminium.
-Copper.
-Glass.
-Plastics.
-Bitumen.
-Asbestos.
-Paints.
-Distempers.
-Varnishes.
-Solid And Hollow Concrete Blocks.
-Roofing And Flooring Tiles.
-Elements Of A Building.
-Basic Requirements Of A Building.
-Planning.
-R.C.C. Footings.
-Grillage Footing.
-Arch Foundation.
-Pile Foundation.
-Foundations In Black Cotton Soil.
-Types Of Super Structures.
-Walls.
-Stone Masonry.
-Brick Masonry.
-Plastering.
-Pointing.
-Flooring.
-Upper Floors.
-Roof.
-Doors And Windows.
-Types Of Doors.
-Types Of Windows.
-Lintels.
-Stairs.
-Causes Of Dampness.
-Ill-Effects Of Dampness.
-Requirements Of An Ideal Material For Damp Proofing.
-Materials For Damp Proofing.
-Methods Of Damp Proofing.
-Cost Effective Construction Techniques In Mass Housing Schemes.
-Cost Effective Construction Techniques.
-Surveying.
-Object And Uses Of Surveying.
-Primary Divisions In Surveying.
-Fundamental Principles Of Surveying.
-Classification Of Surveying.
-Plans And Maps.
-Scales.
-Types Of Graphical Scales.
-Units Of Measurements.
-Linear Measurements.
-Methods Of Linear Measurements.
-Chain Surveying.
-Compass Surveying.
-Bearing.
-Declination And Dip.
-Local Attraction.
-Chain And Compass Surveying Field Work.
-Plane Table Surveying.
-Methods Of Plane Tabling.
-Level And Levelling.
-Object And Uses Of Levelling.
-Terms Used In Levelling.
-Levelling Instruments.
-Levelling Staff.
-Methods Of Levelling.
-Terms Used In Direct Method Of Levelling.
-Temporary Adjustments Of A Level.
-Types Of Direct Levelling.
-Theodolite.
-Electromagnetic Distance Measuring Instruments.
-Crystal Display (LCD).
-Total Station.
-Brief Description Of Important Operations.
-Use Of Total Station.
-Global Positioning System.
-Mapping.
-Contours.
-Methods Of Contouring.
-Computing Areas From Maps.
-Computing Area Using Planimeter.
-Computation Of Volumes.
-Remote Sensing.
-Geographical Information System (GIS).
-Earthquakes Resistant Buildings.
-Seismograph.
-Improving Earthquake Resistance for Tall & Small Buildings.