اپلیکیشن آموزشی طراحی سازه های فولادی design of steel structure

این اپلیکیشن بهترین برنامه مهندسی برای یادگیری و بازنگری سریع در طراحی ساختار فولاد می باشد

* تمام موضوعات مهم مانند تجزیه و تحلیل پیچش، تجزیه و تحلیل ساختاری، محاسبه فولاد،
سازه های فلزی و طراحی ساختاری می تواند در یک دقیقه فقط برای هر موضوع پوشش داده شود.

* این برنامه مهندسی شامل تمام طرح های مربوط به ساختار فلزی مربوط به ۱۶۰ موضوع در ۵ فصل با زبان بسیار ساده و آموزنده با نمودار های مناسب همراه می باشد که کمک می کند دانشجویان مهندسی (CE) نمره خوبی در امتحانات بگیرند.

* بهترین برنامه برای دقایق اخر آمادگی برای امتحانات، Viva، کار و مصاحبه شغلی برای دانشجویان مهندسی عمران بسیار مفید است.

* از طریق قابلیت جستجو در داخل برنامه می توان هر مفهوم مربوط به هر موضوعی را فورا بررسی کرد.

این برنامه مفید برای آماده سازی آخرین دقیقه ها و مرور آخر برای دانشجویان مهندسی عمران است.

برخی از موضوعات مورد بحث در برنامه کتاب عبارتند از:

۱. درجه آزادی و نامعینی
۲. ساختارهای نامعین ساکن  – روش های مستقیم صلبیت
۳. ماتریس سختی عضو
۴. مختصات تبدیل
۵. انتقال و جابجایی
۶. ماتریس سختی ساختار
۷. محاسبه نیروهای عضو
۸. رفتار بارهای داخلی
۹. رفتار اتصالات
۱۰. اثرات دما
۱۱. گرادیان درجه حرارت
۱۲. رفتار الاستیک و پلاستیک فولاد
۱۳.رفتار تنش و کرنش در محدوده الاستیک – پلاستیک
۱۴. رفتار الاستیک – پلاستیک
۱۵. بخش کاملا پلاستیکی
۱۶. مفصل پلاستیکی
۱۷. مقایسه طرح های الاستیک خطی و پلاستیکی
۱۸. طراحی حالت حدی
۱۹. بررسی اجمالی کدهای طراحی برای طراحی پلاستیکی
۲۰. تحلیل وتجزیه  کامل الاستوپلاستیک سازه ها
۲۱. کاهش ظرفیت ممان پلاستیک با توجه به صفحات خم
۲۲. نیروی برشی
۲۳. مفهوم عملکرد در سطح
۲۴. عملکرد سطوح و قانون جریان پلاستیک
۲۵. نتیجه گیری عمومی از ماتریسهای سختی الاستوپلاستیکی
۲۶. ماتریس های سختی الاستوپلاستیک برای بخش ها مختلف
۲۷. ماتریس سختی و تجزیه الاستوپلاستیک
۲۸. استفاده از کامپیوتر برای تجزیه و تحلیل الاستوپلاستیک
۲۹. تأثیر تعامل نیرو در انقباض پلاستیک
۳۰. بارهای توزیع شده در تجزیه الاستوپلاستیک
۳۱. قضیه شکل پذیری
۳۲. تیرهای یکسره و قاب ها
۳۳. کاربرد در قاب های پرتال
۳۴. محاسبه نیروهای تنش تسلیم اعضا
۳۵. مقدمه ای از حد تجزیه و تحلیل برنامه ریزی خطی
۳۶. آنالیز تئوری محدوده حداکثر نیروی فشاری وارد شده
۳۷. توضیح کلی از مسئله قاب مسطح گسیخته
۳۸. پیاده سازی ساده MATLAB برای تجزیه و تحلیل محدود استاتیک
۳۹. یادداشت در طراحی پلاستیکی حد متناسب قاب ها
۴۰. ظرفیت چرخش پلاستیک
۴۱. تقاضای چرخش پلاستیک
۴۲. تاثیر حل و فصل
۴۳. اقدامات پایانی برای اصلاح و اتمام محل قرارگیری
۴۴. تأثیر دمای بالا
۴۵. ارزیابی درجه حرارت بحرانی در تحلیل الاستوپلاستیک
۴۶- تأثیرات مرتبه دوم
۴۷. شرایط پذیرش محدودیت های خدمات
۴۸. الزامات حالت حد نهایی
۴۹. مقدمه ای بر متالورژی
۵۰. تقویت سازه های فولادی
۵۱. اجزاء و عناصر آلیاژی
۵۲. خواص مکانیکی فولاد
۵۳. خوردگی
۵۴. حفاظت از خوردگی  عناصر ساختاری فولاد
۵۵- سازه های فولادی تحت آتش
۵۶. مقدمه ای بر طراحی حالت حد نهایی
۵۷. اتصالات پیچیده
۵۸. پیچ و مهره

طراحی سازه های فولادی بخشی از طراحی مهندسی سازه در دوره های آموزش فنی مهندسی عمران و برنامه های درجه فناوری در دانشگاه های مختلف است.

اپلیکیشن design of steel structure در اپ استورها

* All the important topics like curvature analysis, structural analysis, steel calculation,
steel structures and structural design can be covered in just a minute per topic.

* This civil app contains all the Design of Steel Structure related 160 topics in 5 chapter in very simple and informative language with suitable diagrams which helps Civil Engineering (CE) students to score good marks in exams.

* Very Helpful for last min preparation for Exams, Viva, Assignments and Job interviews for civil engineering students.

*Through the search functionality within the app one can review any subject related concept instantly.

It is the most useful App for last minute preparations for civil engineering students.

Some of the topics Covered in the ebook app are:

۱. Degrees of Freedom and Indeterminacy
۲. Statically Indeterminate Structures -Direct Stiffness Method
۳. Member Stiffness Matrix
۴. Coordinates Transformation
۵. Displacement Transformation
۶. Assembly of Structure Stiffness Matrix
۷. Calculation of Member Forces
۸. Treatment of Internal Loads
۹. Treatment of Pins
۱۰. Temperature Effects
۱۱. Temperature Gradient
۱۲. Elastic and Plastic Behavior of Steel
۱۳. Moment – Curvature Relationship in an Elastic – Plastic Range
۱۴. Elastic – Plastic Behavior
۱۵. Fully Plastic Section
۱۶. Plastic Hinge
۱۷. Comparison of Linear Elastic and Plastic Designs
۱۸. Limit States Design
۱۹. Overview of Design Codes for Plastic Design
۲۰. General Elastoplastic Analysis of Structures
۲۱. Reduced Plastic Moment Capacity Due to Force Interaction
۲۲. Shear Force
۲۳. Concept of Yield Surface
۲۴. Yield Surface and Plastic Flow Rule
۲۵. Derivation of General Elastoplastic Stiffness Matrices
۲۶. Elastoplastic Stiffness Matrices for Sections
۲۷. Stiffness Matrix and Elastoplastic Analysis
۲۸. Use of Computers for Elastoplastic Analysis
۲۹. Effect of Force Interaction on Plastic Collapse
۳۰. Distributed Loads in Elastoplastic Analysis
۳۱. Theorems of Plasticity
۳۲. Continuous Beams and Frames
۳۳. Application to Portal Frames
۳۴. Calculation of Member Forces at Collapse
۳۵. Introduction of Limit Analysis by Linear Programming
۳۶. Limit Analysis Theorems as Constrained
۳۷. General Description of the Discrete Plane Frame Problem
۳۸. A Simple MATLAB Implementation for Static Limit Analysis
۳۹. A Note on Optimal Plastic Design of Frames
۴۰. Plastic Rotation Capacity
۴۱. Plastic Rotation Demand
۴۲. Effect of Settlement
۴۳. Modified End Actions Due to Settlements
۴۴. Effect of High Temperature
۴۵. Critical Temperature Evaluation in Elastoplastic Analysis
۴۶. Second-Order Effects
۴۷. Serviceability Limit State Requirements
۴۸. Ultimate Limit State Requirements
۴۹. Introduction to Metallurgy
۵۰. Strengthening structural steels
۵۱. Inclusions and alloying elements
۵۲. Mechanical properties of steel
۵۳. Corrosion
۵۴. Corrosion protection to steel structure elements
۵۵. Steel structures subjected to fire
۵۶. Introduction to Limit State Design
۵۷. Bolted connections
۵۸. Bolts and bolting

The Design of Steel Structures is part of Structural Engineering Design in Civil Engineering education courses and technology degree programs at various universities.