اپلیکیشن تحلیل تیر Easy Beam

به نظر می رسد بسیاری از برنامه های و اپلیکیشن های  محساب نیروهای وارده بر تیر تنها به شما آنچه که شما می توانید در کتابهای درسی مهندسی پیدا کنید را میدهد. چرا یک برنامه اپلیکیشن های  محساب نیروهای وارده بر تیر که تنها نیروهای حداقل را نشان میدهد  و قالب استاندارد را برای تجزیه و تحلیل تیرفراهم می کند. اپلیکیشنEasy beam، تیرهای ساده و یا بسیار پیچیده را می تواند تحلیل و آنالیز کند.

Easy beam به شما اجازه می دهد به راحتی و به سرعت محاسبه نیروهای واکنش، نیروی برشی و نیروی خمشی، شیب، نمودار تنش و تغییر شکل و تجزیه و تحلیل تیر. آنچه که Easy beam را از سایر برنامه ها متمایز می سازد این است که این توانایی را به شما میدهد یک تیر را راربه هر صورتی که نیاز دارید به هرگونه که مایلید تجزیه و تحلیل  کنید همچنین می توانید از تیر وراحتی برنامه لذت ببرید. Easy beam در امتداد اصول استاتیک و دینامیک، مکانیک مواد و مکانیک جامد همراه است و بنابراین در سازه های مهندسی و مهندسی مکانیک بسیار کاربرد دارد.

Easy Beam  یک ابزار عالی برای دانشجویان مهندسی برای رفع  مشکلات تکالیف و بررسی راه حل های استاتیک، مکانیک مواد و یا مشکلات مکانیک جامد می باشد. این برنامه همچنین بسیار مناسب برای حرفه ای ها در مهندسی و ساخت و ساز و مهندسان مکانیک، برای محاسبات سریع در مورد محاسبات تیر است.

Easy Beam از دو حالت پشتیبانی می کند: Beam Statically Determine، Beam Continuous.

در بخش Statically Determine شما می توانید بارهای نقطه ای، بارهای توزیع شده، بارهای توزیع مثلثی و خمش در هر نقطه از تیر را مورد بررسی قرار دهید. اساسا شما می توانید آن را دلخواه رسم کنید با این حال شما دوست دارید که آن را به صورت تیرهای معین استاتیکی شده است. شما هم اکنون می توانید از نیروهای برشی و خمشی نمودارهای خمشی استفاده کنید. ایجاد یک مقاطع عرضی و همچنین شما می توانید تجزیه و تحلیل تنش خمش در تیر را انجام دهید. طراحی تیر خود را با وارد کردن یک ماده یا یک مدول الاستیکی سفارشی تست کنید و می توانید نمودار انحرافی را برای پرتو ببینید. در هر زمانی می توانید بارهای فعلی خود را در منوی اصلی ببینید.

در بخش تیر یکسری شما می توانید چند دهانه داشته باشید. این بخش از بارهای توزیع شده و بارهای نقطه در هر نقطه از تیر پشتیبانی می کند. ایده همان است، اما تنظیم شامل تعریف طول هر یک از دهانه ها و نیروهای خمشی اینرسی در هر فاصله و غیره است. بخش تیر های یکسری  مناسب برای مهندسان ساخت و ساز است که نیاز به یک طراحی تیر پیشرفته تر است که نیاز به چند دهانه می باشد. تیرهای یکسری از معادله سه لنگری استفاده می کند که یک روش قوی برای حل نیروهای واکنش، نیروی برشی و لحظه خمشی و شیب و تغییر مکان از تیرهای یکسری است.

Easy Beam همچنین از واحدهای مورد نیاز خود پشتیبانی می کند و تبدیلات را در خود برنامه انجام می دهد. همچنین دارای مدول الاستیک بسیاری از مواد رایج برای راحتی است. Easy Beam همچنین محدوده لحظه ای از اینرسی را برای شما انتخاب می کند که آیا شما یک مقطع مستطیلی، دایره ای، توخالی یا I-Beam دارید. یا فقط لحظه ای از ناحیه منطقه خود را وارد کنید.

استاتیک، مکانیک مواد و مکانیک جامد فقط با Easy Beam بسیار ساده و راحت شده است. Easy Beam توسط یک مهندس برای سایر مهندسین، دانشجویان و یا حرفه ای ها ایجاد شد. Easy Beam به شما اجازه می دهد تا از محاسبات envelope Beam در ثانیه یا کاهش ایستایی، مکانیک مواد و تکمیل مکانیک جامد از ساعت ها تا دقیقه.

نمودار های تعاملی به کاربر اجازه می دهد تا به طور دقیق بر روی نیروی برشی و لحظه خم شدن در هر نقطه بر روی تیر، مشخص شود و یا تعیین کند که آیا انحراف حداکثر در طراحی تیر تغییری ایجاد می کند یا خیر. به همین دلیل است که نمودار Beam’s Easy اجازه می دهد تا کاربر از نوار جستجو برای حرکت مکان نما در امتداد نمودارها استفاده کند. به طور پیش فرض، نمودارها برای نمایش راحتی شما نیز روی صفحه نمایش حداقل و حداکثر مقدار محلی را نمایش می دهند.

در مجموع، Easy Beam طراحی شده است تا شما را در انجام محاسبات تیر آن را برای استاتیک، مکانیک مواد، مکانیک جامد، مهندسی سازه، مهندسی مکانیک، و یا هر چیز دیگری که شما ممکن است نیاز داشته باشید کمک کند. حل مشکل نیروی برشی و لحظه خم شدن هیچ وقت و تیرهای یکسری برای بررسی و حل بسیار آسان است. امیدوارم از Easy Beam لذت ببرید

دانلود اپ دستیار مهندس

اپلیکیش Easy Beam در اپ استورها

It seems many beam calculator apps only give you what you can find in the appendix of most engineering textbooks. Why get a beam calculator app that only does the bare minimum and provides standard template for beam analysis. Easy beam can handle any beam, simple or very complex.

Easy Beam allows you to easily and swiftly calculate reaction forces, shear force and bending moment, slope, deflection and stress diagrams for beam analysis. What sets Easy Beam apart from other apps is its ability to customize a beam however you need it to be to suit your beam analysis and the sleekness of the app – drawing everything to your screen how you want it. Easy Beam follows along the principles of statics and dynamics, mechanics of materials, and solid mechanics and is thus very applicable to structure engineering and mechanical engineering.

Easy Beam makes is a perfect tool for engineering students to accompany homework problems and check for solutions to their statics, mechanics of materials, or solid mechanics problems. It is also very usable for professionals in structural and mechanical engineering to make quick calculations regarding beam calculations.

Easy Beam supports two modes: Statically Determinate Beam, and Continuous Beam.

In the Statically Determinate section you are able to put point loads, distributed loads, triangle distributed loads, and moments anywhere on the beam. Essentially you can customize it however you like provided it is statically determinate. You can now draw out shear forces and bending moment diagrams. Create a cross section and you can do a bending stress analysis on the beam. Test your beam design by entering a material or a custom elastic modulus and you can see the deflection graph for the beam. At any time you can see your current loads on the main menu.

In the Continuous Beam section you can have multiple spans. This section supports span distributed loads as well as point loads anywhere on the beam. The idea is the same but the setup includes defining the lengths of each span, and moments of inertias of each span etc. The Continuous Beam section is perfect for structure engineers who need a more advanced beam design that requires multiple spans. The Continuous Beam utilizes the Three Moment Equation which is a robust technique for solving reaction forces, shear force and bending moment, and slope and deflection of continuous beams.

Easy Beam also takes care of the units for you and does conversions on the spot. It also has the elastic modulus of many common materials stored for convenience. Easy beam also calculates area moment of inertia for you whether you have a rectangular, circular, hollow, or I-Beam cross section. Or just input your custom area moment of inertia.

Statics, Mechanics of Materials, and Solid Mechanics have just become much easier and convenient with Easy Beam. Easy Beam was created by an Engineer for other Engineers, student or professional. Easy Beam allows you to make back of the envelope Beam Calculations in seconds or reduce Statics, Mechanics of Materials, and Solid Mechanics homework from hours to minutes.

Interactive graphs allow the user to pinpoint shear force and bending moment anywhere on the beam or determine where the max deflection will occur in their beam design. That’s because Easy Beam’s graph allow the user to use a seek bar to move a cursor along the graphs. By default, the graphs also display local min and max values on the screen for your convenience.

All in all, Easy Beam allows you to conduct Beam Calculations be it for Statics, Mechanics of Materials, Solid Mechanics, Structural Engineering, Mechanical Engineering, or whatever else you may need. Solving shear force and bending moment problems takes no time and continuous beams are very easy to check and solve. I hope you enjoy Easy Beam.