انواع کاربری زمین

 انواع کاربری‌های شهری بر اساس طرح‌های جامع و طرح تفصیلی به شرح ذیل می‌باشند:

۱- مسکونی: شامل تراکم‌های مختلف مسکونی (کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد)

۲- خدمات عمومی: شامل کشتارگاه‌ها و …

۳- اداری ـ دولتی: شامل مؤسسات، ارتش، وزارتخانه‌ها، نهادها، شهرداری‌ها‌ و …

۴- تجاری:‌ شامل مغازه، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و …

۵- صنعتی: شامل کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، تعمیرگاه‌ها و …

۶- انبارداری: شامل انبار، سردخانه، بارانداز و …

۷- حمل‌ونقل: شامل پایانه اتوبوس، ایستگاه‌های مترو، پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، راه‌آهن و …

۸- کشاورزی: شامل اراضی زراعی

۹- آموزشی: شامل مهدکودک، کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه

۱۰- باغ

انواع کاربری زمین

۱۱- مختلط: عبارت از ترکیب چند عملکرد از کاربری‌های مختلف یک قطعه زمین (تجاری، مسکونی، اداری)

۱۲- آموزشی: شامل فعالیت‌های کودکستان،‌ دبستان، دبیرستان و دانشگاه و …

۱۳-کوچه: به گذرهایی گفته می‌شود که عرض آن‌ها از ۱۲ متر کمتر باشد.

۱۴- فضای سبز: شامل پارک،‌ پارک کودک، فضای سبز،‌ رفوژ سبز خیابان‌ها، میدان‌ها و کمربند سبز شهری

۱۵- فرهنگی ـ مذهبی: شامل کتابخانه، سینما، تئاتر، مسجد، حسینیه، گورستان و …

۱۶- بهداشتی ـ درمانی: شامل بیمارستان، درمانگاه، کلینیک و …

۱۷- ورزشی: شامل استادیوم‌های ورزشی، زمین‌های بازی، باشگاه‌های ورزشی و …

۱۸- پارکینگ: شامل پارکینگ‌های طبقاتی و پارکینگ‌های در سطح

۱۹- خدمات شهری: شامل مراکز زباله، آتش‌نشانی، دفتر پست، کلانتری، نواحی شهرداری و …

۲۰- تجهیزات شهری: شامل آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب شهری و سایر تأسیسات زیربنایی شهری