اصول بازرسی جوش

//اصول بازرسی جوش

بخش اصول بازرسی و کنترل کیفیت جوش شامل کلیه مباحثی است که بازرس جوش قبل و هنگام ورود به کارگاه ساخت و نصب اسکلت فلزی می بایست از آن اگاهی کامل داشته باشد . این بخش شامل مطالب ذیل میباشد .
– مقدمه
– ضرورت بازرسی
– خصوصیات بازرس
– وظایف بازرس جوش
– بازرسی قبل از جوشکاري
– بازرسی در حین جوشکاري
– بازرسی بعد از جوشکاري
– آزمایشات غیر مخرب بر روي جوش
– تعمیر عیوب جوش
– آزمایشات مخرب بر روي جوش
– علائم و نشانه هاي جوش در نقشه ها
– معیارهاي پذیرش عیوب مطابق استاندارد awsd1.1

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۰:۵۴:۲۹ ۱۸ام, آبان ۱۳۹۶|بازرس جوش|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

13 − هشت =