اصلاح بی نظمی مالی سازمان نظام مهندسی

ریاست جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یکی از مهم ترین مشکلات این سازمان را بی نظمی داخلی اعلام کرد و ادامه داد: در تاریخ فعالیت این سازمان، این بی نظمی بیش تر در مباحث مالی نمایان شده که باید از طریق بهبود وضعیت کنونی، قدم های موثری برای اعضا برداشت.

بی نظمی مالی نظام مهندسی ساختمان استان تهران اصلاح می گردد

محمد طاهری با اشاره به اولویتهای کاری خود برای مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: استفاده از کلیه ظرفیتهای قانونی بمنظور بهبود معیشت مهندسان یکی از اهداف و اولویتهای اصلی ما در این سازمان خواهد بود.

طاهری با عنوان این که مشکلات این سازمان در تهران از درون شروع شده و بعد به بیرون سرایت کرده است، گفت: با توجه به شرایط حاکم در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ضرورت دارد اصلاح نیز از درون سازمان که بعنوان اصلاح فرآیندها تلقی می گردد شروع گردد.

انتخابات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بعد از چند هفته وقفه بالاخره برگزار و ترکیب جدید اعضا مشخص گردید.

محمد طاهری بعنوان رئیس، بهمن مومنی مقدم نایب رئیس اول، سید علی رضا میر جعفری نایب رئیس دوم، علی اکبر نبئی بعنوان دبیر و هم چنین علی کریمی بعنوان خزانه دار این هیات رئیسه انتخاب شدند.

طاهری دلیل تاخیر در برگزاری انتخابات هیات رئیسه را اینچنین توضیح داد: طی چند وقت اخیر اتفاقات درون سازمانی اعضای هیات مدیره سبب شد هیچ توافقی بین اعضا برای انتخاب هیات رئیسه حاصل نگردد.

ریاست سازمان استان تصریح کرد: این انتخابات با موفقیت برگزار گردید، گرچه این اتفاق خیلی دیر انجام گرفت ولی باید با افزایش سرعت در فعالیتها، زمان تلف شده را جبران کنیم.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعامل و ارتباط این نهاد با وزارت راه و شهرسازی افزود: طی سالهای گذشته شاهد کدورتهای ارتباطی بین وزارتخانه و نظام مهندسی هستیم، بنابراین رفع معضلات موجود که زمینه بهبود تعامل مابین این ۲ ارگان را فراهم میکند در اولویت کار ما قرار دارد.

به گفته رئیس نظام مهندسی تهران، افزایش ارتباط بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری سبب می گردد سازمان نظام مهندسی به جایگاه اصلی خود که قانونگذار تعریف کرده است، برسد.

اصلاح بی نظمی مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

طاهری به بخشنامه کسر ۵ درصد حق الزحمه مهندسان که از طرف وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده بود نیز اشاره کرد و گفت: این تصمیم وزارتخانه سبب ایجاد چالش در سازمان نظام مهندسی شد که به زودی درصدد اصلاح آن بر خواهیم آمد.
رئیس نظام مهندسی تهران خاطر نشان کرد: در این زمینه باید نشست هایی با وزارت راه و شهرسازی برگزار کنیم تا آن چه را که قانون میگوید و بر ما تکلیف میکند انجام دهیم.
وی معتقد است که عملکرد محمد اسلامی _ وزیر جدید راه و شهرسازی طی چند وقت اخیر بگونه ای بوده است که تعامل وی با سازمان نظام مهندسی را نشان میدهد.

 

منبع : ایرنا