اصطلاحات بر اساس حروف الفبا

الفبپتثجچحخدذرزژسش
صضطظعغفقکگلمنوهی

 

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی (پ)

سایت مهندس پلاس در این سری از مقالات سعی در آشنایی بیشتر شما مهندسین گرامی با اصطلاحات رایج کارگاه های عمرانی را دارد. این اصطلاحات عمرانی به ترتیب حروف الفبا قرار داده می شود پس با ما همراه باشید.

پدستال-پای ستون(pedestal):

ستونک بتنی کوتاه که در زیر ستونهای بتنی یا فلزی ساخته می شود. در طراحی پدستالها می توان آن را قسمتی از پی در نظر گرفت. بدین منظور که سطح روی پی همان سطح روی پدستال در نظر گرفته می شود. در مواردی که ارتفاع طبقه روی پی به دلایلی بیتشر از ارتفاع طراحی باشد می توان با تعبیه آنها ارتفاع ستون را تامین کرد