اصطلاحات بر اساس حروف الفبا

الفبپتثجچحخدذرزژسش
صضطظعغفقکگلمنوهی

 

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی (ه)

سایت مهندس پلاس در این سری از مقالات سعی در آشنایی بیشتر شما مهندسین گرامی با اصطلاحات رایج کارگاه های عمرانی را دارد. این اصطلاحات عمرانی به ترتیب حروف الفبا قرار داده می شود پس با ما همراه باشید.

هرزه ملات :

بند قائم بین آجر های دیوار در یک ردیف(رج) را، هرزه ملات می گویند. این فاصله برای دیوار چینی بسیار مهم و حیاتی بوده و سبب بالا رفتن مقاومت برشی دیوار می گردد. فاصله بین آجرها بایستی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیمتر باشد.

هشته گیر:

گاهی برای اجرای دیوار آجری در دو مرحله، به خصوص در تقاطع و کنج ها، یک ردیف در میان قطعه ای از آجر را حدود چند سانتیمتر از بر کار بیرون تر می گذارند تا قسمت بعدی دیوار به آن قفل و بست شود، به این نوع اجرا اصطلاحاً هشته گیر می گویند.

منبع : کتاب اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی

نویسنده : حسین حدادزاده نیری