اصطلاحات بر اساس حروف الفبا

الفبپتثجچحخدذرزژسش
صضطظعغفقکگلمنوهی

 

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی (م)

سایت مهندس پلاس در این سری از مقالات سعی در آشنایی بیشتر شما مهندسین گرامی با اصطلاحات رایج کارگاه های عمرانی را دارد. این اصطلاحات عمرانی به ترتیب حروف الفبا قرار داده می شود پس با ما همراه باشید.

ماستیک (Mastic) :

موادی خمیری شکل که برای پرکردن و آب بندی درزها به کار می رود و برای سالها شکل پذیر باقی می ماند.

مانسمان:

لوله های فولادی بدون درز را مانسمان می گویند.

مدول الاستیسیته:

میزان سفتی جسم (مصالح و مواد) را مدول الاستیسیته می نامند. در حقیقت جسم با مدول الاستیسیته کم، زیر بار تغییر شکل بیشتری می دهد. به عنوان مثال مدول الاستیسیته فولاد و بتن برحسب کیلوگرم بر سانتیمتر مربع به شرح زیر است.

مدول الاستیسیته فولاد و بتن

مدول نرمی(F.M):

مجموعه درصدهای باقیمانده روی الک های استاندارد (4، 8، 16، 30، 50، 100) تقسیم بر صد را مدول نرمی می گویند. هرچه مدول نرمی بزرگتر باشد، مخلوط درشت دانه تر(خشن تر) و هرچه مدول نرمی کوچکتر باشد مخلوط ریزدانه تر (کاراتر) خواهد بود. بهترین مدل نرمی بین 2/4 و 3/2 می باشد.

مدول نرمی مناسب

مقررات ملی ساختمان:

مقررات ملی ساختمان حاوی ضوابط حداقل برای طراحی، نظارت و نگهداری ساختمان است که باید در کلیه عملیات ساختمانی از قبیل تخریب، نوسازی، تغییر کاربری، توسعه بنا، افزایش یاکاهش طبقات، جابجایی، تغییرات و تعمیرات اساسی رعایت شود. از ویژگی های مقررات ملی ساختمان می توان به لازم الاجرا بودن، اجمال و سادگی، محدود به حداقل ها و قلمرو کشوری آن اشاره کرد. مباحث مقررات ملی ساختمان در 20 جلد عرضه گریده است.

ملات آبی:

ملاتهایی که برای گرفتن و سفت شدن به رطوبت نیاز دارند را ملات آبی می گویند، مانند ملات ماسه و سیمان، ملات ماسه آهک، ملات شفته آهک و…

ملات باتارد(حرامزاده):

در صورتی که سیمان و آهک در ساخت ملات به کار برده شود، ملات حاصله ملات باتارد یا ملات حرامزاده نامیده می شود. از مزایای این ملات استفاده آن در هوای سرد می باشد.

ملات ساروج:

ملات ساروج پیش از سیمان استفاده زیادی داشته ولی امروزه مصرف آن بسیار کم شده است و ملات ماسه سیمان جای آن را گرفته است. مواد تشکیل دهنده ساروج عبارتند از: آهک، خاکستر، خاک رس، ماسه بادی، لوئی، آب

ملات گچ:

ملات گچ خالص از پاشیدن گرد گچ در آب و به هم زدن آن به دست می آید. چنین ملاتی زودگیر است و تنها برای کارهایی که با سرعت انجام می گیرد، مناسب می باشد(گچ دستی). برای اینکه بتوان با ملات گچ کار کرد، باید زمان گیرش آن به تاخیر افتد. افزودن خاک رس، خمیر آهک و افزودنیهایی دیگر مانند سریشم نجاری آن را کندگیر می کنند. ملات گچ خالص برای قشر میانی سفیدکاری و اتصال قطعات گچی مناسب است(گچ آماده) همچنین در بعضی موارد برای اندودهای زودگیر مانند اندود آستر سقف های کاذب به کار می رود. از انواع ملات گچ می توان ملات گچ عسلی(جهت ابزار زدن و گچ بری) و ملات گچ کسته را نیز نام برد.

ملات گچ کشته:

در قشر رویه سفیدکاری، ملات گچ خالص به کار می رود و برای اینکه فرصت کافی برای کار گردن با آن وجود داشته باشد، هنگام گرفتن آن را ورز می دهند تا بلورهای سوزنی شکل گچ مهلتی برای در هر رفتن پیدا نکنند و ملات یکپارچه گچ درست نشود. چنین ملاتی را ملت گچ کشته می نامند. گچ کشته در تماس با اجسام، سفیدی پس می دهد و بسیار نرم است.

ملات گچ و خاک:

از آنجاییکه ملات گچ زودگیر است، جهت کندگیر کردن آن، مقداری خاک رس به آن اضافه می کنند، معمولاً نسبت خاک رس به گچ از 1 به 2 تا 1 به 1 تغییر می کند که ملات(1:1) به ملات گچ نیم و نیم معروف بوده و متدوال تر است. ضمناً اضافه کردن خاک به گچ از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه می باشد. مصرف ملات گچ و خاک در طاق زنی و تیغه سازی و قشر آستر اندودکاریهای داخل ساختمان است. برای ساختن آن مخلوط گچ و خاک را به آهستگی در آب پاشیده به هم می زنند.

ملات گچ و آهک :

ملات گچ برای مناطق خشک مناسب است و آن را نمی توان در نقاطی که رطوبت نسبی هوا از 60% تجاوز می کند، مصرف کرد. برای این نواحی ملات گچ و آهک مناسب تر است. افزودن 3 پیمانه خمیر آهک به یک پیمانه گچ یا دو قسمت وزنی گرد آهک شکفته به یک قسمت گچ، آن را کندگیر کرده و برای قشر رویی مناسب می سازد. برای مناطق مرطوب، ملات گچ و آهک مذکور مناسب تر است، زیرا پس از مدتی که از مصرف آن گذشت، آهک با گرفتن گاز کربن از هوا به سنگ آهک تبدیل می شود که جسمی سخت و در برابر آب و بخار پایدار است.

ملات ماسه سیمان:

ماده چسباننده این ملات، سیمان پرتلند و ماده پرکننده آن، ماسه است. این ملات از نوع آبی و دارای مقاومت خوبی به ویژه در سنین اولیه است. ملات ماسه و سیمان جمع می شود و در سطوح بزرگ و بندکشیها ترکهای ریز(مویی) و درشتی بر می دارد. در مواقعی که خطر حمله سولفاتها مطرح است باید از سیمان ضدسولفات نوع 2 یا 5 سیمان پوزولانی استفاده شود. گاهی اوقات برای مقابله با حمله سولفاتها و سرما، توصیه می شود عیار سیمان در ملات بیشتر اختیار شود، در حالی که در ملاتهای ضعیف ترکها در تمام کار پخش شده و به صورت مویی ظاهر می شوند.

برای شمشه گیری ملاتهای سیمان، هرگز نباید از گچ استفاده کرد، زیرا این دو ملات، به ویژه در صورت وجود رطوبت با یکدیگر ترکیب شده و متلاشی می شوند. مقدار ماسه و سیمان در ملات به صورت نسبی و با علامت X,Y بیان می شود که عدد سمت چپ بیانگر نسبت سیمان و عدد سمت راست بیانگر نسبت ماسه در ملات می باشد.

منبع : کتاب اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی

نویسنده : حسین حدادزاده نیری