اصطلاحات بر اساس حروف الفبا

الفبپتثجچحخدذرزژسش
صضطظعغفقکگلمنوهی

 

صطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی (ع)

سایت مهندس پلاس در این سری از مقالات سعی در آشنایی بیشتر شما مهندسین گرامی با اصطلاحات رایج کارگاه های عمرانی را دارد. این اصطلاحات عمرانی به ترتیب حروف الفبا قرار داده می شود پس با ما همراه باشید.

عمق یخبندان:

پایین ترین عمق خاک که آب در آنجا یخ می زند را عمق یخبندان می نامند. با توجه به اینکه تکرار عمل یخ بستن و ذوب شدن باعث شل شدن خاک می گردد، عمق زیر شالوده باید زیر عمق یخبندان قرار گیرد. این عمق به برودت هوا و آب و هوای منطقه بستگی دارد.

منبع : کتاب اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی

نویسنده : حسین حدادزاده نیری