اصطلاحات بر اساس حروف الفبا

الفبپتثجچحخدذرزژسش
صضطظعغفقکگلمنوهی

 

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی (ز)

سایت مهندس پلاس در این سری از مقالات سعی در آشنایی بیشتر شما مهندسین گرامی با اصطلاحات رایج کارگاه های عمرانی را دارد. این اصطلاحات عمرانی به ترتیب حروف الفبا قرار داده می شود پس با ما همراه باشید.

زبانه کردن :

در موقع اتصال دو تیرآهن به همدیگر مخصوصاً در سقف های طاق ضربی در موقع اتصال تیرچه به پل اگر بخواهیم تیر و تیرچه از زیر کاملاً هم رو باشند، باید تیرچه را از یک طرف زبانه کنیم. یعنی مقداری از بال را بریده تا تیر و تیرچه از زیر کاملاً مساوی باشند.