اصطلاحات بر اساس حروف الفبا

الفبپتثجچحخدذرزژسش
صضطظعغفقکگلمنوهی

 

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی (د)

سایت مهندس پلاس در این سری از مقالات سعی در آشنایی بیشتر شما مهندسین گرامی با اصطلاحات رایج کارگاه های عمرانی را دارد. این اصطلاحات عمرانی به ترتیب حروف الفبا قرار داده می شود پس با ما همراه باشید.

داکت (Duct):

محفظه هایی که جهت عبور تاسیسات در ساختمان ایجاد می شود را اصطلاحاً داکت می گویند. داکتها علاوه بر اینکه مسیری جهت عبور تاسیسات به وجود می آورند، نوعی پوشش جهت حفاظت از تاسیسات نیز محسوب می شوند.