اصطلاحات بر اساس حروف الفبا

الفبپتثجچحخدذرزژسش
صضطظعغفقکگلمنوهی

 

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی (ت)

سایت مهندس پلاس در این سری از مقالات سعی در آشنایی بیشتر شما مهندسین گرامی با اصطلاحات رایج کارگاه های عمرانی را دارد. این اصطلاحات عمرانی به ترتیب حروف الفبا قرار داده می شود پس با ما همراه باشید.

تابلیه (عرشه پل):

بخشی از یک پل که ترافیک عبوری را به صورت مستقیم حمل می نماید، تابلیه می گویند. به عبارت دیگر تابلیه همان عرشه پل بوده که بر روی پایه ها قرار گرفته و شامل کلیه بخشهای باربر آن می گردد.