اصطلاحات بر اساس حروف الفبا

الفبپتثجچحخدذرزژسش
صضطظعغفقکگلمنوهی

 

اصطلاحات رایج در کارگاه های عمرانی (ب)

سایت مهندس پلاس در این سری از مقالات سعی در آشنایی بیشتر شما مهندسین گرامی با اصطلاحات رایج کارگاه های عمرانی را دارد. این اصطلاحات عمرانی به ترتیب حروف الفباقرار داده می شود پس با ما همراه باشید.

بادبند افقی:

در ساختمان با دهانه‌های بزرگ (مانند سوله‌ها) که برای پوشش از خرپا استفاده شده، از بادبند افقی در مسیر بادبندهای قائم و در بالای آنها (بام) استفاده می شود، که موجب مقاومت سازه در برابر نیروها، به خصوص نیروی باد می شود.

بادبند قائم:

جهت مهار سطوح جانبی در برابر نیروهای وارده از بادبند قائم استفاده می شود. از پروفیل‌های معمول جهت ساخت بادبند، میتوان نبشی و ناودانی را نام برد، البته در مکانهایی (سوله‌ها) که فقط بحث کشش در بادبند مطرح است و نیازی به تحمل فشار توسط بادبند استفاده کرد. از انواع بادبندها می توان به بادبندهای ضربدری، قطری زانویی، شورن (۷ و ۸ ) و K شکل اشاره کرد. بادبندها از لحاظ عملکرد به دو صورت هم محور و برون محور تقسیم بندی می شوند.

بارزنده:

بارهای زنده، بارهای غیر دائمی می باشند که در حین استفاده و بهره برداری از ساختمان به آ« وارد می شوند. مقدار بارزنده وارد بر ساختمان‌ها، متناسب با کاربری آن‌ها تعیین می گردد.

بارمرده:

بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمان های مانند تیرها، سقف‌ها، ستون‌ها، کف‌ها، دیوارها، بام‌ها، راه ‌پله‌ها، تیغه ‌ها و تأسیسات. تجهیزات ثابت نیز در ردیف بارهای مرده به حساب می آیند.

بام وارونه:

هرگاه پس از شیب بندی کردن پشت بام و نصب عایق رطوبتی، عایق کاری حرارتی روی عایق کاری رطوبتی قرار گرفته و بعد از آن پوشش نهائی صورت گیرد، به این روش اجرای عایق کاری در بام، بام وارونه گفته می شود. بام وارونه در مناطق گرمسیر، جهت جلوگیری از ورود گرما به داخل خانه اجرا می گردد.

بام تخت:

در بام تخت ابتدا عایق حرارتی و سپس عایق رطوبتی اجرا می گردد. بام تخت در مناطق سردسیر، جهت جلوگیری از خروج گرما به بیرون، اجرا می گردد.