استانداردهای صنعت ساختمان

//استانداردهای صنعت ساختمان

بخش استانداردهای صنعت ساختمان در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد.

در این بخش ۵۱۰ مورد از استانداردهای صنعت ساختمان قرار گرفته است.

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس

لیست این استانداردها به شرح زیر می باشد:

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش ۴
تجهیزات ساخت و نگه داری راه کارخانه های اختلاط آسفالت -واژه نامه و ویژگی های تجاری
تجهیزات ساخت و نگه داری راه – دستگاههای روسازی با قالب لغزنده -تعاریف و ویژگی های تجاری
ساختمان ها و کارهای مهندسی عمران -درزگیرها-واژه نامه
انجام آزمون و تحقیق خاک و پی-آزمون ژئوهیدرولیک -قسمت ۶-آزمون های نفوذ پذیری آب در گمانه با استفاده از سامانه های بسته -روش آزمون
آجر رسی مورد مصرف در کف-ویژگی ها و روشهای آزمون
اندازه گیری مقاومت چسبندگی خمشی مصالح بنایی -روش های آزمون
مصالح ساختمانی -فراورده های عایق کاری حرارتی -فراورده های پشم معدنی کارخانه ای-ویژگی ها(اصلاحیه شماره ۱)
بتن-تخمین سریع مقاومت در برابر جدا شدگی ذرات بتن خود تراکم با استفاده از آزمون نفوذ -روش آزمون
بتن- استفاده از کلاهک های مقید نشده برای تعیین مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتنی سخت شده -آئین کار
دودکش -سامانه دودکش با معبر پلاستیکی دود-الزامات و روش های آزمون
بلوک سیمانی توخالی -ویژگیها
عملکرد حرارتی در محیط ساخت -تعیین نفوذ پذیری مصالح ساختمانی نسبت به هوا
ساختمان و دارایی های ساخت -طراحی عمرخدمت -قسمت ۴-طراحی عمر خدمت با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساخت
کارهای ساختمانی و مهندسی عمران-درزگیرها-تعیین تغییرات در چسبندگی و ظاهر درزگیرهای ضد آب پس از قرار گیری نمونه های عمل آوری شده ثابت در معرض چرخه هوا زدگی مصنوعی و مکانیکی
آزمون های واکنش در برابر آتش -پیشروی شعله -قسمت ۲- پیشروی جانبی شعله روی فراورده های ساختمانی و حمل و نقل در موضع عمودی
آزمون های واکنش در برابر آتش -رهایش گرما،تولید دود و شدت افت جرم -قسمت ۲- شدت تولید دود (اندازه گیری دینامیکی)
بتن-خواص خمشی مقطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه(با استفاده از تیر ساده با بارگذاری در نقاط یک سوم ) روش آزمون
واکنش در برابر آتش -قابلیت افروزش فراورده های ساختمانی -قسمت ۳- آزمون با چند منبع
کاهش پتانسیل شوره زنی در دیواره های بنایی جدید-راهنما
بتن-چگالی انبوهی مرطوب و خشک،جذب آب و تخلخل ظاهری مقاطع نازک بتن تقویت شده با الیاف شیشه-روش آزمون
نصب و کاربرد عایق های انعکاسی در ساختمان ها-آئین کار
بتن-تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و ذوب شدن سریع-روش آزمون
بارگذاری ثقلی کف ها و سقف های با شیب کم -آئین کار
نمونه برداری مصالح بتن پاششی -آیین کار
عامل لاتکس برای چسباندن بتن تازه به بتن سخت شده -ویژگیها
فراورده های سنگ طبیعی-ورق سنگ ها(اسلب ها) برای استفاده در پله ها و کف -الزامات
استفاده تجاری از گرد و غبار کوره های پخت آهک و کوره های پخت سیمان پرتلند-راهنما
چسب های کاشی -الزامات ، طبقه بندی و شناسایی(اصلاحیه شماره ۱)
درجا ریختن زیر لایه های ضخیم ریخته شده از بتن سبک سلولی و آماده سازی سطح برای دستیابی به کف قابل ارتجاع -آئین کار
سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -اندازه گیری کارائی-روش آزمون
سامانه های نرده فلزی ثابت و نرده های ساختمان -ویژگیها
کاشی های سرامیکی -قسمت ۸-تعیین انبساط حرارتی خطی-روش آزمون
کاشی های سرامیکی -قسمت ۳- تعیین جذب آب-تخلخل ظاهری ،چگالی نسبی ظاهری و چگالی توده ای -روش های آزمون
قیر و مواد قیری -تاثیر آب بر مقاومت فشاری مخلوط های قیری متراکم-روش آزمون
قیر و مواد قیری -مقاومت فشاری مخلوط های قیری-روش آزمون
ماشین آلات راه سازی-ماشین آلات اختلاط آسفالت -الزامات ایمنی
سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت ۵-تعیین نمک های کلریدی محلول در اسید -روش آزمون
سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت ۴-تعیین حساسیت پر کننده های مخلوط قیری به آب-روش آزمون
سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت۳-تهیه محلول استخراج با شستن و صاف کردن سنگدانه ها-روش های آزمون
سنگدانه ها-آزمون های خواص شیمیایی-قسمت۱-تجزیه شیمیایی-روش های آزمون
سیمان های ویژه با گرمازایی خیلی کم-ترکیبات ، ویژگیها و معیار انطباق
روشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت ۲- تعیین نرمی به روش الک تر
روشهای آزمون خاکستر بادی-قسمت ۱- تعیین مقدار کلسیم اکسید آزاد
روشهای آزمون سمیان-قسمت ۹- گرمای هیدراته شدن-روش نیمه دررو
روشهای آزمون سیمان-قسمت ۸-گرمایی هیدراته شدن -روش انحلال
روشهای آزمون سیمان-قسمت ۷-روش های نمونه برداری و آماده سازی نمونه های سیمان
روشهای آزمون سیمان-قسمت ۶-تعیین نرمی
روشهای آزمون سیمان-قسمت ۵-آزمون خواص پوزولانی برای سیمان پوزرولانی
روش های آزمون سیمان-قسمت ۲- تجزیه شیمیایی سیمان به روش تر
سیمان -قسمت ۲- ارزیابی انطباق
سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی-قسمت ۹- تعیین مقاومت سایشی در برابر تایر یخ شکن (آزمون نوردیک)-روش آزمون
سنگدانه ها-آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی -قسمت ۱- تعیین مقاومت سایشی (میکرودوال)-روش آزمون
تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت ۳- تجهیزات حفاری افقی (HDD)
سنگدانه معدنی مورد استفاده برای پوشش بام -ویژگی ها
تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی قسمت ۷- تجهیزات مکمل و کمکی قابل تعویض
تجهیزات حفاری و پی سازی -ایمنی -قسمت ۶-تجهیزات پاشش فشاری-روان ملات ریزی و تزریق
آماده سازی آزمایشگاهی مخلوط خاک -آهک با استفاده از همزن مکانیکی -آئین کار
عملکرد گرمایی -رطوبتی مصالح و محصولات ساختمانی -تعییین مشخصات رطوبت در محدوده هیگروسکوپیک
عملکرد حرارتی ساختمان ها و مواد تعیین نرخ جریان هوای ویژه در ساختمان ها-روق دقیق سازی گاز ردیاب
ساخت دیوارهای خشکه چین با اندود محافظ (سطح پیوسته ) -آئین کار
بند کشی مجدد بناهای تاریخی -راهنما
سنگ مصنوعی-کاشی های مدولار برای پوشش کف و پله ها (داخلی و خارجی)ویژگی ها
سنگ مصنوعی-قسمت ۱۶- تعیین ابعاد، خصوصیات هندسی و کیفیت سطح کاشی های مدولار-روش های آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۱۵- تعیین مقاومت فشاری -روش های آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۱۳- تعیین مقاومت ویژه الکتریکی -روش های آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۱۲- تعیین پایداری ابعادی-روش آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۱۱- تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی -روش آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۱۰- تعیین مقاومت شیمیایی-روش آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۹-تعیین مقاومت در برابر ضربه -روش آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۸-تعیین مقاومت در برابر گیرداری (پین چال )-روش آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۶-تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی -روش آزمون
بتن سخت شده-قسمت۳- تعیین مقاومت فشاری آزمون ها -روش آزمون
بتن سخت شده-قسمت۲-ساخت و عمل آوری آزمونه ها برای آزمون های مقاومت
بتن سخت شده-قسمت۱-شکل ،ابعاد و سایر الزامات آزمونه ها و قالب ها
مخازن فاضلاب بتنی پیش ساخته -ویژگی ها
آبرو، زهکش رگبار و لوله فاضلاب بتنی غیر مسطح با مقاومت مشخص -ویژگی ها
پل های بتنی -اندازه گذاری و ساخت
گچ پلاستر قالب گیری برای سفال گری-ویژگی ها
کاشی کاری کف و دیوار-قسمت ۵- طراحی و اجرای کف سازی با موزاییک های مرمری و بلوک های سیمانی -سنگ طبیعی و بلوک های کامپوزیتی -آئین کار
کاشی کاری کف و دیوار-قسمت۴-طراحی و اجرای کاشی کاری وموزاییک کاری در شرایط خاص -آئین کار
کاشی کاری کف و دیوار-قسمت۲-طراحی و اجرای کاشی کاری سرامیکی وموزاییک بر روی دیوارهای خارجی شامل کاشی های سفالی و سفالینه های لعاب دار -آئین کار
کاشی کاری کف و دیوارقسمت۱-طراحی و اجرای کاشی کاری و موزاییک کاری دیوارهای داخلی با استفاده از سرامیک و سنگ طبیعی در شرایط معمول -آئین کار
کاشی های سرامیکی -قسمت۱۶-تعیین اختلاف های جزئی رنگ
آجر مجمر برای شومینه ساختمان های مسکونی -ویژگی ها
مواد ترکیبی خشک پیش آمیخته بسته بندی شده مورد استفاده در بتن پاششی خشک یا تر-ویژگیها
روان ملات-نمونه برداری و روش های آزمون
سنگدانه های روان ملات بنایی -ویژگی ها
بتن-آماده سازی قطعات آزمون های خمش و شستشو برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه -آیین کار
روشهای آزمون سیمان-قسمت ۳- تعیین زمان گیرش و تعیین سلامت (انبساط)به روش لوشاتلیه
روشهای آزمون سیمان-قسمت ۱- تعیین مقاومت
چسب کاشی -تعیین مقاومت چسبندگی برشی چسب های رزینی واکنش گرا-روش آزمون
سلامت و ایمنی در تونل سازی در صنعت ساخت و ساز-آئین کار
بتن پاششی-قسمت ۳-تعیین مقاومت های خمشی (مقاومت حداکثر اولیه ، نهایی و پس ماند) آزمونه های تیر تقویت شده الیافی -روش آزمون
بتن پاششی-قسمت ۲-تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه – روش آزمون
بتن پاششی-قسمت۱-نمونه برداری از بتن پاششی تازه و سخت شده
درزگیرهای گرم -قسمت ۳- تعیین نفوذ و بازیابی (قابلیت ارتجاعی )-روش آزمون
درزگیرهای گرم -قسمت ۲- تعیین نفوذ مخروط در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد -روش آزمون
درزگیرهای گرم -قسمت ۱- تعیین چگالی در دمای ۲۵درجه سانتی گراد -روش آزمون
تعیین تحمل بارگذاری بلندمدت پیچ سنگ -روش آزمون
تعیین ظرفیت باربری کششی پیچ سنگ -روش آزمون
تعیین خصوصیات خزشی بر جای سنگ-روش آزمون
تعیین مقاومت برشی مستقیم نا پیوستگی های سنگ به صورت برجا-روش آزمون
تعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه انعطاف پذیر-روش آزمون
تعیین ضریب تغییر شکل پذیری بر جای توده سنگ با استفاده از روش بار گذاری صفحه صلب-روش آزمون
سنگ طبیعی -تعیین جذب آب در فشار اتمسفر-روش آزمون
سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت ۴- پوشش پرده باران و پوشش سنگی بر روی سامانه های پوشش قاب فلزی -آیین کار
سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت ۲- نمای سنتی قلاب گوشی بیرونی -آیین کار
خاک-تعیین تغییر شکل و مشخصات مقاومت خاک به روش آزمون بارگذاری صفحه -روش آزمون
خاک-آزمون برش مستقیم خاک ها تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده-روش آزمون
خاک تعیین مقاومت فشاری محدود نشده خاک چسبنده -روش آزمون
خاک آزمون فشاری سه محوری زهکشی نشده-تحکیم نیافته بر روی خاک های چسبنده -روش آزمون
فراورده ها و سامانه ها برای محافظت و ترمیم سازه های بتنی -تعیین کارایی -قسمت ۱-جریان ملات های تیکسوتروپیک -روش آزمون
روان ملات سیمان هیدرولیکی خشک، بسته بندی (بدون جمع شدگی)-ویژگیها
محصولات و سامانه های حفاظت و تعمیر سازه های بتنی -تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفی و ارزیابی انطباق -قسمت ۹- اصول کلی برای کاربرد محصولات و سامانه ها
روش های اندازه گیری برای ساخت و ساز-پیاده کردن نقشه و اندازه گیری -قسمت۳-چک لیست برای انجام خدمات نقشه برداری واندازه گیری
نقشه های فنی-نقشه های ساختمان -نقشه برای هم بندی سازه های پیش ساخته
تکیه گاه های الاستومری صفحه فولادی چند لایه در پل ها-ویژگی ها
عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -ویژگی ها
عامل کف زا برای تولید بتن سلولی با استفاده از کف آماده -روش آزمون
کارایی انرژی سیستم های پنجره بندی در ساختمان های مسکونی -روش اجرایی محاسبات
آزمون بی نقصی پی های عمیق بتنی به روش فراصوتی چاه به چاه -روش آزمون
تعیین مقاومت میل مهارها در اجزا بتنی -روش آزمون
پی های عمیق تحت بار فشاری محوری ساکن -روش آزمون
آزمون بار معکوس برای مقاومت برشی عناصر قائم در سامانه های مقاوم در برابر نیروی جانبی ساختمان ها -روش های آزمون
سیمان سفید-تعیین درجه سفیدی -روش آزمون
سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -ویژگی ها
نمونه برداری رس های ظروف سرامیکی بدنه سفید-آئین کار
استفاده از سیلیکات و ملات های سیلیکا با گیرش شیمیایی مقاوم در برابر مواد شیمیایی -آئین کار
تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت ۴-آزمون فشار سنجی منارد
اجرای کارهای ژئوتکنیکی ویژه -زهکش های قائم
سنگدانه های مورد مصرف در بالاست راه آهن
محصولات بتنی پیش ساخته -دال ها با هسته مجوف
محصولات بتنی پیش ساخته -عناصر پل
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۱۰- کاربرد کارگاهی محصولات و سامانه ها و کنترل کیفیت کارها
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۸- کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۵- تزریق بتن
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۴- پیوستگی سازه ای
محصولات و سامانه هایی برای محافظت و تعمیر سازه های بتنی تعاریف ، الزامات ، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق -قسمت ۲- سامانه های حفاظت سطوح بتن
تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت ۷- آزمون جک گمانه
تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت ۵- آزمون دیلاتومتر منعطف
تحقیقات و آزمون های ژئوتکنیکی -آزمون صحرائی -قسمت ۱- آزمون نفوذ مخروط الکتریکی و پیزوکون
طراحی محیط ساختمان -طراحی ابعاد گذاری ، نصب و کنترل سیستم های گرمایش و سرمایش تابشی توکار -قسمت ۲-تعیین ظرفیت طراحی گرمایشی و سرمایشی
لوله ها و اتصالات سیمانی تقویت شده با الیاف برای سیستم های ثقلی
پایداری در ساخت ساختمان ها چارچوب روش های ارزیابی عملکرد زیست محیطی کارهای ساختمانی -قسمت ۱- ساختمانها
ساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت ۷-ارزیابی کارایی باز خورد داده های طول عمر خدمت از عملکرد
ساختمان ها و دارایی های ساخت -برنامه ریزی عمر خدمت قسمت ۳-بازنگری و ممیزی عملکرد
تیرچه با جان باز مورد مصرف در سقف ساختمان -ویژگی ها و روش های آزمون (اصلاحیه شماره ۱)
سیمان -قسمت ۱-ویژگیها
بلوک بتنی سبک سلولی -ویژگیها (اصلاحیه شماره ۱)
آبدار کردن منیزیت مرده یا دانه پریکلاز-روش آزمون
مبانی طراحی سازه ها-اصول کلی ارزیابی ریسک در سامانه های دربردارنده سازه ها
آزمون بتن -قسمت ۱۱-تعیین مقاومت بتن در برابر کلراید، انتشار یک سویه
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت ۵- آزمون های نفوذ سنجی
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت ۴- آزمون های پمپاژ
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت۳- آزمون های فشار آب در سنگ
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت ۲- آزمون های نفوذ پذیری آب در یک گمانه آزمایشی با استفاده از سامانه های باز
آزمون و تحقیقات خاک و پی -آزمون ژئوهیدرولیک قسمت ۱- قوانین کلی
آکوستیک-اندازه گیری آزمایشگاهی عایق بندی صدای اجزاء ساختمان -قسمت۴-الزامات و روش های اندازه گیری
مبانی طراحی سازه ها-الزامات کلی
کاشی ضد اسید -ویژگی ها-(اصلاحیه شماره ۱)
فراورده های بتنی پیش ساخته -بتن رزینی -الزامات و روشهای آزمون
فراورده های بتنی پیش ساخته -طبقه بندی عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای
روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت ۳- روش های آزمون
روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت ۲- روش های تزریق
روان ملات برای تاندون های پیش تنیده قسمت ۱- الزامات اساسی
روانساز روان ملات برای بتن پیش آکنده -ویژگی ها
نسبت های اختلاط روان ملات برای بتن پیش آکنده -روش آزمون
کاشی های سرامیکی -قسمت ۶- مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب -روش آزمون
تعیین انبساط مهار شده ملات سیمان انبساطی -روش آزمون
سیمان کلسیم آلومیناتی-ویژگیها
تعیین مقدار روانی روان ملات برای بتن با سنگدانه از پیش آکنده با استفاده از قیف جریان -روش آزمون
موزاییک سیمانی-قسمت۲-برای کاربرد بیرونی -ویژگی ها و روشهای آزمون
درب ها با چارچوب کامل -آزمون بار عمودی
استانداردهای عملکردی در ساختمان -محتوا و معرفی
درب ها با چارچوب کامل -آزمون نفوذ پذیری هوا
تعیین چگالی بتن سبک سازه ای -روش آزمون
مقاومت فشاری بتن سبک-عایق -روش آزمون
مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه ای در مرکز-روش آزمون
اندازه گیری ضخامت المان های بتنی با استفاده از نمونه های مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون
اندازه گیری طول نمونه مغزه گیری شده از بتن-روش آزمون
اندازه گیری مقاومت فشاری بتن در سن اولیه و طرح ریزی مقاومت در سن بعدی -روش آزمون
محصولات سیمانی تقویت شده با الیاف -نمونه برداری و بازرسی
سازه های چوبی -کاربردهای خمشی تیرهای I-شکل قسمت ۲- عملکرد اجزاء و الزامات ساخت
تعیین تغییر طول نمونه های قالب گیری شده -مغزه گیری شده یا بریده شده از ملات و بتن با سیمان هیدرولیکی -روش آزمون
سنگ نگاری بتن سخت شده -روش آزمون
فرکانس های اصلی تشدید عرضی -طولی و پیچشی نمونه های بتن -روش آزمون
تعیین رفتار چسبندگی آرماتورو بتن هوادهی شده با اتوکلاو-قسمت ۲- آزمون دراز مدت تیر
خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت ۵- انرژی بهره برداری
خانه ها -تشریح عملکرد -قسمت ۴- ایمنی آتش
آزمون بتن -قسمت ۱۰- تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی در آزمون فشار
اندازه گیری مقدار مواد نامحلول قطران و قیر در دی متیل فرمامید
اندازه گیری گرانروی ویژه انگلر فراورده های قطران
اندازه گیری مقدار کک شدن قیر و قطران (کنرادسون اصلاح شده )
محاسبه تصحیح حجم -دما برای قیرهای زغال سنگ -قطران
پرلیت نرم پر کننده عایق-ویژگیها
مقاومت فشاری محصور نشده برای مخلوط خاک -آهک فشرده -روش آزمون
بتن -مقاومت کششی اتصال صفحات پلیمری تقویت شده با الیاف به بستر بتنی -روش آزمون
بتن- خواص کششی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی -روش آزمون
بتونه آهکی برای اهداف ساختمانی -ویژگی ها
الیاف شیشه ای مقاوم در برابر قلیا برای بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای و بتن تقویت شده با الیاف و سیمان -ویژگی ها
پانل های سیمانی ساختمانی -ویژگی ها
بتن -تعیین رطوبت بتن توسط روش صفحه پلاستیکی -روش آزمون
سنگدانه های ملات بنایی -ویژگیها
فوم های صلب مورد استفاده برای مغزی ساندویچ پانل های ساختمانی -ویژگیها
بررسی و آزمون ژئوتکنیکی -آزمون صحرایی قسمت ۲- آزمون نفوذ سنجی دینامیکی
استقامت فیزیکی درهای فولادی، چارچوبها و بازوهای نگه دارنده چارچوب -روش آزمون &معیارهای پذیرش
فراورده های سنگ طبیعی- اسلب های نما -الزامات
سنگ طبیعی -تعیین چگالی واقعی و ظاهری، تخلخل کل و باز-روش آزمون
سنگ طبیعی-تعیین مقاومت فشاری تک محوری -روش آزمون
سنگ طبیعی-بلو ک های زبر-الزامات
فراورده های سنگ طبیعی -کاشی های مدولار -الزامات
عملکرد ساختاری سامانه های سنگ نمای بیرونی ساختمانی توسط اختلاف فشار هوای ثابت و یکنواخت -روش آزمون
اندازه گیری نرخ بازگشت داخلی و نرخ بازگشت داخلی تعدیل شده برای سرمایه گذاری در ساختمان و سامانه های ساختمانی
اندازه گیری سرعت موج P و ضخامت صفحات بتنی توسط روش ضربه -بازتاب -روش آزمون
بتن -مقاومت سایشی با ماسه پاشی -روش آزمون
بتن -مقاومت سایشی سطوح افقی -روش آزمون
بتن -مقاومت ساییدگی سطوح بتن یا ملات به روش کاترچرخان -روش آزمون
بتن-موانع بتنی پیش ساخته -ویژگیها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم فنلی کارخانه ای -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فراورده های فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت ۲- فراورده های اجرا شده -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی یورتان و پلی ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا-قسمت ۱- سامانه پاششی فوم صلب قبل از نصب -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی عملکرد هیگروترمال-محاسبه نفوذ بخار آب-سامانه های عایق حرارتی لوله سرد -آئین کار
ساختمان -تعیین بارهای وارد بر کف ساختمان های تولیدی و انبارها-آئین کار
بتن مسلح شده با الیاف -روش تعیین مقاومت پسماند متوسط
سامانه های بام گیاهی(بام سبز) تعیین بارهای مرده و بارهای زنده -آئین کار
لنگه های درب-اندازه گیری ارتفاع ، عرض ، ضخامت و گونیایی-روش آزمون
درب ها با چارچوب کامل -بارگذاری استاتیکی -روش آزمون
عملکرد هایگروترمال مصالح و فراورده های ساختمانی -تعیین رطوبت موجود با خشک کردن در دمای بالا
ملات -تغییر طول ملات سیمان هیدرولیکی قرار گرفته در محلول سولفات -روش آزمون
سنگدانه -تعیین پتانسیل واکنش زایی قلیایی- سیلیسی ترکیبات مواد سیمانی و سنگدانه (روش منشور ملات تسریع شده )-روش آزمون
فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما بیرونی -سنگ لوح و سنگ کربناته -قسمت ۲- روش های آزمون
فراورده های سنگ لوح و سنگ طبیعی برای سقف سازی منفصل و پوشش نما-قسمت ۱- ویژگیها
ساختمان -درزگیرها-تعیین خواص چسبندگی -پیوستگی درزگیرها در دمای متغیر
یراق آلات ساختمانی -مقاومت به خوردگی -الزامات و روشهای آزمون
یراق آلات ساختمانی -دستگیره های اهرمی و متعلقات دستگیره -الزامات و روشهای آزمون
یراق آلات ساختمانی -اتصالات پشت پنجره ای -الزامات و روش های آزمون
بیده ها -الزامات عملکردی -روش آزمون
سامانه های بام گیاهی (بام سبز) آب گیری و نگه داشت واسطه های لایه های زه کش ژئوکامپوزیت -روش آزمون
سامانه های بام گیاهی (بام سبز) نفوذ پذیری واسطه های زه کشی دانه ای در حالت اشباع از آب به روش بار افتان -روش آزمون
انبساط و آب انداختگی گروت های مخلوط شده تازه برای تن با سنگدانه از پیش آکنده در آزمایشگاه -روش آزمون
سنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون
سنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون
سنگ طبیعی-ورق سنگ های (اسلب های ) طبیعی برای سنگ فرش بیرونی -الزامات و روش های آزمون
سنگ طبیعی-طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت ۱-کلیات -آیین کار
سنگ طبیعی -تعیین حساسیت در برابر تغییر ظاهری ناشی از چرخه های حرارتی -روش آزمون
بتن- مقاومت قلیایی میله های پلیمری تقویت شده با الیاف با زمینه کامپوزیتی مورد استفاده در سازه های بتنی-روش آزمون
وسایل تعیین تغییر طول خمیر سیمان، ملات و بتن سخت شده -آئین کار
اتاق اختلاط، محفظه رطوبت ، اتاق رطوبت و حوضچه های آب مورد استفاده در آزمون سیمان هیدرولیکی و بتن ها-ویژگیها
بتن-مقاومت در برابر پوسته پوسته شدن سطحی بتن در مقابل مواد شیمیایی یخ زدا -روش آزمون
تغییر طول ملات و بتن سیمان هیدرولیکی سخت شده-روش آزمون
کاشی سرامیکی تزیینی-ویژگیها
سنگ طبیعی-تعیین مقاومت خمشی تحت گشتاور ثابت-روش آزمون
سنگ مصنوعی -ورق سنگ ها(اسلب ها) و کاشی ها برای پوشش دیوار (داخلی و خارجی) -الزامات و روشهای آزمون
جداول سنگ طبیعی -جدول بیرونی -الزامات و روشهای آزمون
سنگ طبیعی -مجموعه سنگ های طبیعی برای سنگ فرش بیرونی-الزامات و روشهای آزمون
سنگ طبیعی -تعیین مقاومت مرمر در برابر چرخه های حرارتی و رطوبتی -روش آزمون
سنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت ۴- تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن -روش آزمون
سنگدانه -آزمون های خواص حرارتی و هوازدگی -قسمت ۱- تعیین مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
قطعات سنگ فرش مشبک بتنی- ویژگیها
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۵- افزودنی های بتن پاششی – ویژگیها
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۴- افزودنی های دوغاب برای تاندون های پیش تنیدگی – ویژگیها
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۳- افزودنی های ملات بنایی- ویژگیها
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۲- افزودنی های بتن – ویژگیها
افزودنی های بتن، ملات و دوغاب -قسمت ۱- الزامات مشترک
موزاییک سیمانی -قسمت ۱- برای کاربرد داخلی -ویژگیها و روشهای آزمون
سنگ ساختمانی -استحکام مهاربندی های منفرد سنگ -روش آزمون
بتن -انجام ازمون های کششی بر روی بالشتک های اتصال بتن تقویت شده با الیاف شیشه -روش آزمون
پوشش اکریلیک پایه آبی مورد مصرف در بام -ویژگیها
سنگ ساختمانی -تعیین سختی نوپ-روش آزمون
سنگ ساختمانی -تعیین ضریب الاستیسیته استاتیکی -روش آزمون
سنگ طبیعی -تعیین ضریب جذب آب با استفاده از خاصیت مویینگی -روش آزمون
سنگ طبیعی -طراحی و نصب برای نما و پوشش -قسمت ۳- سامانه های پوشش بتنی پیش ساخته برای نما سنگی -آیین کار
سنگ طبیعی -ورق سنگ های (اسلب های )زبر -الزامات
زغال سنگ -جمع آوری نمونه های کانالی در معدن – آیین کار
بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی-راهنما
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت ۲- فراورده های نصب شده -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از ورمیکولیت متورق -قسمت ۱- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها
فراورده های عایق حرارتی و پرکننده سبک برای مصارف مهندسی ساختمان -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی اتیلن کارخانه ای -ویژگی ها
چسب های کاشی -تعیین قابلیت ترکنندگی -روش آزمون
ارزیابی دوام قطعات دیواره حایل و سایر محصولات مرتبط ساخته شده به روش قالب گیری خشک در برابر یخ زدن و آب شدن -روش آزمون
قطعات دیواره حایل با قالب گیری خشک -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های پلی استایرن منبسط کارخانه ای -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم پلی استایرن اکسترود شده کارخانه ای -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های سیلیکات کلسیم کارخانه ای -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های شیشه سلولی کارخانه ای -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های فوم الاستومری قابل انعطاف کارخانه ای -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت ۲- فراورده های نصب شده -ویژگی ها
فراورده های عایق کاری حرارتی برای تاسیسات ساختمانی و تجهیزات صنعتی -فراورده های اجرا شده درجا از پرلیت منبسط -قسمت ۱- فراورده های فله ای و چسبیده قبل از نصب -ویژگی ها
لوله و اتصالات سفالی شیشه ای شده مورد استفاده در ریز تونل زنی ، لوله کشی پیوسته و ترمیم لوله کشی و تونل ها-ویژگیها
لوله سفالی شیشه ای شده ، با استحکام بالا، با استحکام متعارف و مشبک -ویژگیها
ترمیم کننده بتن- مواد سیمانی زود سخت-کننده ی خشک بسته بندی شده برای ترمیم های بتن -ویژگیها و روشهای آزمون
روان کننده چسب برای نصب آب بندهای فشرده پل الاستومری پیش ساخته در سازه های بتنی-ویژگیها
اندازه گیری نفوذ پذیری خاک هایی با ساختمان دانه ای (روش بار ثابت)-روش آزمون
خاک – تعیین سریع درصد فشردگی -روش آزمون
خاک -نفوذ مخروط مکانیکی- روش آزمون
اندازه گیری صحرایی سرعت نفوذ در خاک ها با استفاده از نفوذ سنج حلقه های دو گانه -روش آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۵-تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی و یخ گشایی-روش آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۴-تعیین مقاومت در برابر سایش -روش آزمون
سنگ مصنوعی-قسمت ۲-تعیین مقاوم خمشی -روش آزمون
سنگ ساختمانی مصنوعی-قسمت ۱-تعیین چگالی ظاهری و جذب آب -روش آزمون
آزمون بتن تازه -قسمت ۱۱-بتن خود متراکم -آزمون دانه بندی با الک
آزمون بتن تازه -قسمت۱۰بتن خود متراکم آزمون قیف جعبه L شکل
آزمون بتن تازه -قسمت۹-بتن خود متراکم آزمون قیف Vشکل
حلقه سیمانی چاه-ویژگیها
پانل های پیش ساخته بنایی -ویژگیها
سیمان پرتلند زیولیتی-ویژگیها
شیر آلات بهداشتی -الکترونیکی هوشمند -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱)
جداول بتنی پیش ساخته -ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱)
ورقه های شکل داده شده (موج دار ) سیمان الیافی-ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱)
عایق های رطوبتی قیری پیش ساخته بام پلیمری -ویژگیها(اصلاحیه شماره ۱)
خرپای تیرچه و تیرچه مورد مصرف در سقف های تیرچه و بلوک-قسمت ۱- ویژگیها و روشهای آزمون (اصلاحیه شماره ۱)
سنگ آگلومره -اسلب ها و فراورده های به اندازه بریده شده برای رویه ی میز و کابینت آشپزخانه -الزامات
مواد و سامانه های پوششی برای بتن و مصالح بنایی بیرونی -قسمت ۱- طبقه بندی
لوله دودکش و کلاهک رسی شومینه-ویژگی ها
کاشی بتنی بام -ویژگیها
بتن مسلح شده با الیاف شیشه (gfrc) تعیین درصد الیاف شیشه به روش شستن -روش آزمون
لوازم بهداشتی -ورق های اکریلیک ریختگی مورد استفاده در ساخت وان ها و زیر دوشی های خانگی -ویژگیها و روشهای آزمون
نوارهای آب بند از جنس پلیمر های ترموپلاستیک برای استفاده در درزهای بتن درجا قسمت ۲- الزامات مواد ، آزمون و بازرسی
پنجره ها و درها- مقاومت در برابر باز وبسته شدن مکرر-روش آزمون
لنگه های در -اندازه گیری مقاومت در برابر ضربه ی جسم سخت- روش آزمون
درهای لولایی یا گردان -اندازه گیر مقاومت در برابر پیچش استاتیک -روش آزمون
تغییر شکل قطری بر عملکرد مجموعه در جنیه های لرزه ای -روش آزمون
آجر-آجر کف فرش برای معابر صنعتی -ویژگیها
آجر نمای بتنی- ویژگیها
مشخصات خاکستر بادی مورد استفاده در تثبیت خاک-آیین کار
لنگه های درب-تختی موضعی و کلی -روش اندازه گیری
درب ها با چارچوب کامل – آزمون پیچش مکرر
درب ها با چارچوب کامل – آزمون ضربه با جسم سنگین نرم
بازیافت آسفالت گرم -آیین کار
نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- راهنمای عملیات صحرایی
بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی -راهنما
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود -آیین کار
گچ-صفحات روکش دار گچی مسلح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت ۲- صفحات روکش دار گچی الیافی
ماستیک آسفالتی برای آب بندی -تعاریف الزامات و روشهای آزمون
فراورده های پیش ساخته بتنی -پله ها -الزامات و روش های آزمون
اندازه گیری تغییرات ارتفاع نمونه های استوانه ای گروت سیمان هیدرولیکی روش آزمون
تعیین انبساط مهار شده ی بتن جبران کننده ی انقباض -روش آزمون
سنگ طبیعی -تعیین ضریب انبساط حرارتی خطی- روش آزمون
سنگ طبیعی -تعیین سرعت انتشار صوت -روش آزمون
دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه وپیاده رو
ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت ۳- معرف های اتاق
ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت ۲- نام و شماره ی اتاق ها
ترسیمات ساختمان -سیستم های های طراحی -قسمت ۱- ساختمان ها و اجزای آن
عملکرد گرمایی اجزای بنا- مشخصات حرارتی پویا -روشهای محاسبه
ترسیمات ساختمان -اشاره به انحرافات حدی
سنگ طبیعی -تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی -روش آزمون
آزمون های واکنش در برابر آتش -اندازه گیری خواص مواد با استفاده از دستگاه پیشروی آتش
پایداری در ساخت و ساز-شاخص های پایداری -قسمت ۱- چارچوبی برای توسعه شاخص ها و یک مجموعه اصلی از شاخص ها در ساختمانها
چسباننده پلیمری گوگردی و اصلاح کننده گوگردی برای استفاده در بتن گوگردی مقاوم به مواد شیمیایی -ویژگیها
عایق حرارتی -تعیین مقاومت گرمایی پایا و خصوصیات مربوط به آن -دستگاه فلومتر حرارتی
نشیمنگاه های پلاستیکی توالت فرنگی -ویژگیها و روشهای آزمون
کاسه ادرار-قسمت ۱- کاسه های تخت از جنس فولاد ضد زنگ -ویژگیها
مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون
کاسه توالت -رابط های پلاستیکی مورد استفاده در خروحجی افقی کاسه توالت از جنس چینی -ویژگیها و روشهای آزمون
وان حمام -وان های فولادی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون
وان حمام -وان های چدنی با لعاب فلزی شیشه ای -ویژگیها و روشهای آزمون
سینک های شاموتی -ابعاد و طرز ساخت
کاسه ادرار از جنس چینی بهداشتی (نوع بدون لبه) -ویژگیها
دستشویی ها-ابعاد اتصال
مخازن آبشویه خودکار برای کاسه های ادرار-ویژگیها
وان های حمام از جنس اکریلیک جهت مصارف خانگی-قسمت ۲-ابعاد اتصال
دستشویی ها-قسمت۳- دستشویی های با یک یا سه سوراخ شیر آب -ویژگیها
بیده ها-قسمت ۳- بیده های چینی بهداشتی با تامین کننده آب روی لبه -ویژگیها
میکا-تراشه های میکای مسکویت طبیعی -طبقه بندی
بلوک وصفحات ساخته شده از دانه های پلس استایرن منبسط شونده -ویژگیها (اصلاحیه شماره ۱)
ملات-نفوذ و نشت آب از میان دیوار بنایی-روش آزمون
سبکدانه-قسمت۱-سبکدانه ها برای بتن ، ملات و گروت
سنگدانه-خواص فیزیکی و مکانیکی سنگدانه ها-قسمت ۱۰- تعیین ارتفاع مکش آب
استاندارد های عملکردی ساختمان -تعاریف و محاسبه شاخص های سطح و حجم
سنگ های طبیعی -تعیین مشخصات هندسی -روش آزمون
سنگ های طبیعی -تعیین مقاومت در برابر پیر شدگی با استفاده از غبار نمک -روش آزمون
سنگ های طبیعی -تعیین مقاومت لغزشی با استفاده از دستگاه آونگی -روش آزمون
سنگ طبیعی -تعیین بار شکست در پین چال- روش های آزمون
قاب بندی اجزای فولادی غیر سازه ای -ویژگیها و روش های آزمون
آسفالت گرم-مشخصات فنی
بتن -بتن غلتکی در روسازی راه های کشور-راهنمای طراحی و اجرا
خاک -شرح خدمات مطالعات خاک شناسی راهنما
ابنیه -نصب انشعابات فاضلاب -راهنما
عایق حرارتی -تعیین مشخصات انتقال حرارتی پایا-محفظه گرم واسنجی و محافظت شده
عملکرد حرارتی درب ها و پنجره ها-تعیین ضریب انتقال حرارت با روش محفظه گرم -قمست ۲- پنچره سقفی و پنجره با طرح های دیگر
بتن -چگالی و نفوذ آب تن سخت شده -روشهای آزمون
گچ-چسباننده های پایه گچی-مورد استفاده در پنل های مرکب عایق حرارتی -صوتی و صفحات روکش دار گچی -تعارف -الزامات و روشهای آزمون
گچ-صفحات روکش دار گچی -تعاریف -الزامات و روشهای آزمون
کارایی حرارتی درب ها و پنجره ها -تعیین انتقال حرارت به روش جعبه داغ قسمت ۱- درب ها و پنجره های کامل
پل های حرارتی در سازه های ساختمانی -قابلیت انتقال حرارت خطی-روش های ساده شده و مقادیر پیش فرض
کارایی حرارتی ساختمانها-انتقال حرارت از طریق زمین-روش های محاسباتی
وسایل بهداشتی سرامیکی قابل نصب -ویژگیها وروشهای آزمون
شیشه آلات سرویس های بهداشتی -ویژگیها و روشهای آزمون
تدارک در ساختمان سازی-قسمت ۷- مشارکت نیروی انسانی و شرکت های بومی در پیمان ها
تدارک در ساختمان سازی-قسمت ۴- شرایط استاندارد برای فراخوان اظهار علاقمندی
تدارک در ساختمان سازی-قسمت ۸- مشارکت نیروی انسانی هدفمند در پیمان ها
تدارک در ساختمان سازی-قسمت ۳- شرایط استاندارد مناقصه
سیمان -سیمان های پوزولانی-روش های آزمون
تدارک در ساختمان سازی-قسمت ۶- مشارکت شرکای هدفمند در سرمایه گذاری مشترک پیمان ها
تدارک در ساختمان سازی-قسمت ۵- مشارکت شرکت های هدفمند در پیمان ها
تدارک در ساختمان سازی-قسمت ۲- تنظیم و تالیف اسناد تدارک
پلیمر تقویت شده با الیاف (fpr) برای تسلیح بتن-روش های آ‍زمون قسمت ۱- میله و رشته های frp
رواداری ها در ساختمان -بیان درستی ابعادی -اصول و واژه نامه
ساختمان -درزگیرها-ویژگیهای زیر لایه های آزمون
درزهای ساختمانی -اصول کلی برای طراحی
ساختمان -هماهنگی مدولار-اندازه های هماهنگ برای چارچوب درها-داخلی و خارجی
ساختمان -هماهنگی مدولار-افرایش های نیمه مدولار
ساختمان -هماهنگی مدولار-مجموعه اندازه های مدول های چند گانه ترجیحی برای ابعاد افقی
ساختمان -هماهنگی مدولار-ارتفاع طبقه و ارتفاع اتاق
ساختمان -هماهنگی مدولار-سطح کف مدولار برای ابعاد قائم
مبانی طراحی سازه ها-ارزیابی سازه های موجود
ساختمان -درزگیرها-قسمت ۲-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها با استفاده از ابزارهای استاندارد شده
ساختمان -درزگیرها-قسمت ۱-تعیین قابلیت روزن رانی درزگیرها
ساختمان -درزگیرها-تعیین نخ شدگی -روش آزمون
آب اختلاط بتن
ساختمان -نمایش سطوح اجرایی نماهای ساخته شده از اجزا یکسان
عملکرد رطوبتی -گرمایی مواد و محصولات ساختمان -تعیین خواص انتقال بخار آب -روش جعبه
رواداری ها در ساختمان -قسمت ۸-بازرسی ابعاد و کنترل کار ساخت
رواداری ها در ساختمان -قسمت ۷-اصول کلی برای معیار های پذیرش -کنترل مطابقت با ویژگیهای رواداری ابعادی و کنترل آماری (روش ۲)
رواداری ها در ساختمان -قسمت ۶-اصول کلی معیار تایید شده- کنترل سازگاری با ویژگی های رواداری ابعادی و کنترل آماری -روش ۱
رواداری ها در ساختمان -قسمت ۵-مجموعه مقادیر مورد استفاده برای تعیین رواداری ها
رواداری ها در ساختمان -قسمت ۴-روش پیش بینی انحرافات در نصب و تخصیص رواداری ها
رواداری ها در ساختمان -قسمت ۳-روش هایی برای انتخاب اندازه نهایی و پیش بینی جاگذاری
تعیین میزان جذب آب سنگ بتنی برای کاربردی های معماری (بتن سنگ )-روش آزمون
تعیین مقاومت فشاری سنگ بتنی برای کاربردهای معماری (بتن سنگ )روش آزمون
سنگدانه های بازیافتی مورد مصرف در ملات وبتن -الزامات (اصلاحیه شماره ۱)
سینک ظرف شویی سنگی-ویژگیها
بستر کشت اسفنجی از پشم سرباره-ویژگیها
ماسه مورد مصرف در صنایع ریخته گری ویژگیها
چسب سنگ-ویژگیها
ظروف غذاخوری سنگی-ویژگی ها و روش های آزمون
دستشویی اتوماتیک -تعاریف و طبقه بندی
توالت فرنگی بیده سرخود-تعاریف وطبقه بندی
قیرهای طبیعی (معدنی)-ویژگیها و روشهای آزمون
قطعات پیش ساخته ساختمانی سفالی – تعاریف و طبقه بندی
قرنیز بتنی-ویژگیها
قطعات بتنی سبک سیلکس -ویژگیها
قطعات بتنی با طرح چوب مورد مصرف در پارک ها-ویژگیها
نرده بتنی -ویژگیها
قطعات بتنی سبک هبلکس -ویژگیها
تخریب کننده بتن (کت راک)-الزامات فنی
پایه ی بتنی برای خطوط انتقال نیرو-ویژگیها
مصنوعات سنگی-تعاریف و طبقه بندی
دانه های شیشه ای لوستر -ویژگیها
مجسمه های سرامیکی-ویژگیها و روشهای آزمون
مجسمه های گچی-ویژگی ها و روشهای آزمون
سنگ گرانیت رنگ آمیزی شده -ویژگیها و روشهای آزمون
شیشه های تزیینی نقش دار-ویژگیها
محصولات تزیینی با استفاده از ضایعات کاشی-ویژگیها و روشهای آزمون
سنگ دانه بندی شده -واژه نامه
آهک-آهک زنده و هیدراته-تعاریف وطبقه بندی
سنگ های تزیینی و نما-راهنمای اکتشاف
طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله -آئین نامه
مدل سازی اطلاعات ساختمان -راهنمای ارایه اطلاعات -قسمت ۱- روش و چارچوب
کاشی های سرامیکی -بسته بندی و نشانه گذاری
آجر مارنی -ویژگیها
بلوک های پیش ساخته بتنی نما-ویژگیها
کنسول سیمانی -ویژگیها
بلوک بتنی سبک سلولی-ویژگیها
اتاقک پیش ساخته بتنی -الزامات
بلوک های سبک گچی-ویژگیها و روشهای آزمون
کاشی های تزئینی-کاشی های مورد مصرف در معرق کاری -ویژگیها
آجر مجوف از ماسه سنگ -ویژگیها
کاشی های سرامیکی آنتی باکتریال (خود تمیز شونده ) -ویژگیها
آجر ضد اسید -ویژگیها
ملات ضد اسید-ویژگیها
کاشی شیشه ای -ویژگیها
شیشه متخلخل ساختمانی جهت عایق کاری حرارتی – ویژگی ها
گچ-صفحات روکش دار گچی مسطح شده با الیاف -تعاریف -الزامات و روش های آزمون -قسمت ۱- صفحات روکش دار گچی با شبکه الیاف
بتن- سامانه قالب عایق بتن برای دیوارهای تخت -ویژگی ها
سنگدانه -سنگدانه سبک جهت استفاده در بتن های عایق -ویژگی ها
بتن – مقاومت کششی سطوح بتن و مقاومت مهاری یا کششی در بتن مرمت شده و مواد پوششی -روش کشش مستقیم – روش آزمون
خاک -تعیین هدایت هیدرولیک خاک -روش ازمون
فراورده های سنگ طبیعی -سنگ ساختمانی کار شده -الزامات
سنگ های ساختمانی – سنگ لوح برای سقف سازی -ویژگیها
سنگ های ساختمانی – آزمون خمشی سنگ لوح (بارشکست ،ضریب ،گسیختگی ، ضریب کشسانی ) -روش آزمون
سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -ویژگیها
سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -مقاومت در برابر هوازدگی-روش آزمون
سنگ های ساختمانی-سر پانتین – ویژگیها
سنگ های ساختمانی-کوارتزی-ویژگیها
سنگ های ساختمانی-سنگ لوح -تعیین جذب آب -روش آزمون
ساخت و ساز ساختمان -بیان الزامات کاربران قسمت ۳- الزامات آکوستیکی
آزمون بتن -قسمت ۹- تعیین خزش سیلندرهای بتن در اثر تراکم
آزمون بتن -قسمت ۸- تعیین انقباض و ترکیدگی بتن بر اثر از دست دادن آب در نمونه های آماده شده در کارگاه یا در آزمایشگاه
کانه های آهن -اندازه گیری مقدار سرب-روش آزمون
آهک هیدراته پرداخت-ویژگی ها
سنگ های ساختمانی -تعیین مقاومت خمشی -روش آزمون
بتن -اندازه گیری پتانسیل واکنش قلیایی سنگ های کربناتی به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگی -روش آزمون
ملات بنایی-قسمت ۲- ملات برای کارهای بنایی-ویژگیها
آهک مورد استفاده با پوزولان ها-ویژگیها
آهک و سنگ آهک -نمونه برداری ، آماده سازی نمونه ، بسته بندی و نشانه گذاری -آئین کار
آهک و سنگ آهک زنده و آهک هیدراته برای تثبیت خاک -ویژگیها
روش آزمون تعیین کششی عایق های رطوبتی
افزودنی های خوراکی -کافئین -ویژگیها و روشهای آزمون
خاکستر بادی و سایر پوزولان های مورد استفاده با آهک برای پایداری خاک-ویژگیها و روشهای آزمون
سنگ های ساختمانی -واژه نامه
آهک هیدراته برای مصارف بنایی-ویژ گی ها
خاک -توصیف و شناسایی خاک ها(روش چشمی -دستی ) آئین کار
بتن -تعیین مقدار سیمان پرتلند در بتن سیمانی سخت شده -روش آزمون
سنگ های ساختمانی – تعیین مقاومت فشاری – روش آزمون
چینی بهداشتی ویژگیها و روشهای آزمون
سنگهای ساختمانی – تعیین مقاومت سایشی در اثر رفت و آمد – با استفاده از دستگاه سایش تیبر – روش آزمون
آهک زنده برای مصارف ساختمانی- ویژگیها
روش تعیین تاب شن و ماسه در برابر ضربه
مدلهای حرارتی – بررسی تعادل حرارتی مدارهای اولیه تغذیه شونده با آب یا بخار – اصول و مقررات آزمون
ویژگیهای سیمان پرتلند پوزولانی
آهک هیدرولیکی هیدراته برای مصارف ساختمانی
سنگ های ساختمانی -تعیین جذب آب و وزن مخصوص -روش آزمون
مصالح ساختمانی -بلوک های سیمانی سبک غیر باربر-ویژگیها
آهک زنده ، آهک هیدراته، و سنگ آهک برای مصارف منتخب شیمیایی و صنعتی -ویژگیها
آهک زنده ، آهک هیدراته و سنگ آهک -روش های آزمون فیزیکی
ملات دوغابی (روان ملات) برای بنایی-ویژگیها
ملات بنایی -قسمت ۱- ملات اندودکاری بیرونی و داخلی -ویژگیها

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس
توسط |۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۰:۳۶:۵۹۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه

19 − 17 =