در بخش اخبار مهندسی اپلیکیشن دستیار مهندس سعی شده است که اخبار مرتبط با صنعت ساختمان از سایت های معتبر جمع آوری شده و برای دسترسی راحت در یک مکان و با قابلیت انتخاب منبع خبر در اختیار کاربران برنامه گذاشته شود.

لیست منابع خبری که تاکنون به برنامه متصل شده اند :

  • صما نیوز
  • تی نیوز
  • نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

پایگاه های خبری که تمایل دارند اخبار مرتبط خود را از برنامه دستیار مهندس منتشر نمایند با ما تماس بگیرند.

اپ دستیار مهندس
اپ دستیار مهندس