در بخش اخبار مهندسی اپلیکیشن دستیار مهندس سعی شده است که اخبار مرتبط با صنعت ساختمان از سایت های معتبر جمع آوری شده و برای دسترسی راحت در یک مکان و با قابلیت انتخاب منبع خبر در اختیار کاربران برنامه گذاشته شود.

لیست منابع خبری که تاکنون به برنامه متصل شده اند :

  • صما نیوز
  • تی نیوز
  • نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

پایگاه های خبری که تمایل دارند اخبار مرتبط خود را از برنامه دستیار مهندس منتشر نمایند با ما تماس بگیرند.