نحوه اجرا و مراحل نصب کاسه توالت ایرانی

نصب سنگ توالت ایرانی

سنگ توالت از جنس چینی لعابدار و در رنگها و طرحهای مختلف ساخته می شوند. ابعاد متوسط آ نها ۵۹۵×۴۰۰ میلی متر است.
برای کار گذاشتن سنگ یا کاسه  توالت باید به چند نکته ی عمده توجه شود :

۱ – زیرسنگ توالت باید کاملاً از مصالح مناسب مانند ماسه ی نرم پر شده باشد
ماسه ی نرم موجب میشود که یک بستر مناسب برای کار گذاشتن کاسه ی توالت به وجود آید از شکستن سنگ توالت جلوگیری کند.
۲ – عایقکاری کف توالت باید در زیر سنگ توالت به صور ت یکپارچه قرار گرفته و تا داخل لوله ی فاضلاب ادامه یابد.
۳ – سطح سنگ توالت باید همتراز با کاشی کف باشد.
۴ – محور طولی سنگ توالت نباید در جهت محور قبله قرار بگیرد.
۵ – در هر طرف سنگ توالت باید حداقل ۳۰ سانتیمتر فاصله از دیوار تمام شده ی اطراف منظور شود.

نحوه اجرا و مراحل نصب کاسه توالت ایرانی

– فاصله سرویس بهداشتی ازمحل کارباید ۱۰۰cmباشد.
– اگرتهویه از طریق پنجره و فقط از یک طرف صورت گیرد و مساحتی حدود ۱۷۰۰ سانتیمترمربع نیازاست
– در صورت محدودیت فضااین مساحت حدود۱۰۰سانتیمترمربع می‌باشد.
– کف نباید لغزنده باشد و باید در برابرآب مقاوم باشد و به آسانی نیز تمیز شود
– همچنین کف باید بدون درز وشکاف وقابل شستشوباشد.
– دیوارها حداقل باید تا ارتفاع ۲متری کاشی بوده ونیز قابل شستشو باشد.
– دما ی مناسب برای سرویس‌های بهداشتی ۲۱ درجه سانتیگراد می‌باشد.
– برای هر دودستشویی حداقل یک آینه نصب شود.
– حداقل ارتفاع مخصوص توالت با چهارWC یا کمتر می‌تواند۲/۲۰متر باشد.
– حداقل عرض اتاقک هر توالت باید ۸۵سانتیمتر باشد.
– حداقل عرض اتاقک هر توالت بایدبیش از ۱۱۰سانتیمتر باشد.
– حداقل طول اتاقک هر توالت باید۱۵۰سانتیمتر باشد.
– فاصله مرکز دو دستشویی باید ۶۰سانتیمتر باشد.
– فاصله دستشویی از کنار
دیوار ۴۵سانتیمتر باشد.
– حمام محیطی مرطوب است به همین علت در صورتی که تاریک باشد
– محیط مناسبی برای رشد قارچها خواهد بود
– بنابراین بسیار ضروری است که به گونه‌ای طراحی شودکه حتما نور طبیعی به داخل آن بتابد.
– اندازه درب توالت عرض آن۶۰ سانتیمتر وحداکثر ۷۵ سانتیمتر باشد.