اصلاح مواد ۷۲ و ۱۰۱ و ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

/, نظام مهندسی تهران/اصلاح مواد ۷۲ و ۱۰۱ و ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

اصلاح مواد ۷۲ و ۱۰۱ و ۱۰۷ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۳.۴ با توجه به نظریه رییس محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره ۱۶۶۸ه-.ب مورخ ۴۱۳۷۶.۹.) تصویب نمود:

‌مواد (۷۲) ، (۱۰۱) و (۱۰۷) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (‌موضوع تصویبنامه شماره .۱۲۳۳۷۹ت۱۷۴۹۶ه-‌مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۲۸) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
۱ – در بندهای (۳) و (۸) ماده (۷۲) عبارت و شهرسازی بعد از واژه ساختمان اضافه می‌گردد.
۲ – در انتهای سطر سوم ماده (۱۰۱)، عبارت شورای انتظامی استان جایگزین عبارت شورای انتظامی نظام مهندسی و در سطر آخر ‌واژه مزبور به جای انتظامی نظام مهندسی درج می‌گردد.
۳ – بند (‌د) ماده (۱۰۷) حذف و بندهای بعدی به ترتیب به عنوان بندهای (‌د) و (‌ذ) محسوب می‌گردد.

منبع : سایت عمران پویا

توسط |۱۳۹۷/۵/۲۸ ۱۶:۳۰:۴۳۲۸ام, مرداد ۱۳۹۷|مقالات, نظام مهندسی تهران|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه