آموزش نرم افزار پارنو سافت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

در نشست گروه تخصصی عمران در مورخ چهارم دی ماه نود و هفت، حاضرین به بررسی سرفصل دروس رشته عمران پرداختند و نیز در مورد نرم افزار پارنو سافت مقرر گردید نرم افزار مربوطه از طرف شرکت پارنو سافت به سی و یک استان ارسال و آموزش اینترنتی به مهندسین رشته عمران هر استان داده شود.

لازم به ذکر است نرم افزار پارنو سافت، قابلیت تولید دفترچه محاسبات هوشمند سازه، تحلیل و طراحی اکادمیک، کنترل سازه و ترسیم هوشمند نقشه سازه و دیگر موارد مرتبط را داراست.

 

منبع : سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی