آرماتور جلدی چیست ؟

//آرماتور جلدی چیست ؟

آرماتور جلدی چیست ؟

آرماتور جلدی، آرماتوری می باشد که در بتن ریزی های حجیم جهت کنترل ترک های ناشی از تنش های حرارتی استفاده می شود.

در شالوده های حجیم مقدار آرماتور جلدی طبق بند ۹-۲۰-۸-۶ مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه ویرایش ۴ سال ۱۳۹۲) از رابطه زیر بدست می آید.

Ab=(1.6*dc*s)/100

این مقدار نباید در هیچ حال از یک میلگرد به قطر ۱۰ میلیمتر در هر ۲۰۰ میلیمتر کمتر باشد.

Ab = سطح مقطع یک میلگرد آرماتور جلدی برای بتن حجیم، میلیمتر مربع

dc =  فاصله مرکز میلگرد آرماتور جلدی تا نزدیک ترین سطح جدار در شالوده حجیم، میلیمتر

s =  فاصله مرکز به مرکز میلگردها در بتن حجیم، میلیمتر

حال یک سوال مهم دیگر این است که در کارهای ساختمانی به چه فونداسیونی می توان بتن ریزی حجیم را نسبت داد ؟

حجیم بودن بتن ریزی تابع عواملی چون ضخامت بتن , مقدار سیمان , نوع سیمان و شرایط دمای محیطی میباشد و در مواردی که تحت تاثیر عوامل فوق تنش حرارتی ایجاد شده و احتمال وقوع ترک هایی در بتن باشد باید ملاحظات طراحی و اجرایی ویژه ای در نظر گرفت .
در مراجع معتبر مانند ACI حد پایین ضخامت بتن برای تفکیک بتن ریزی حجیم تعیین نشده است و تنها به عنوان یک توصیه اجرایی بتن ریزی با ضخامت بیش از ۹۰ سانتیمتر و با عیار سیمان بیش از ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب را میتوان بتن ریزی حجیم به حساب اورد .
هر قطعه بتنی که با شرح فوق بتن ریزی حجیم تلقی گردد از مصادیق این بند از مبحث ۹ بوده و مشمول ضابطه حداقل مقدار آرماتور جلدی میباشد .

منبع : سایت عمران پویا

توسط |۱۳۹۷/۲/۲۲ ۱۹:۰۰:۴۹۲۲ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه