دستیار مهندس

/دستیار مهندس

جزوات درسی مهندسی عمران و معماری

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۱۱:۳۶ ۳۰ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش جزوات در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 21 جزوه درسی مهندسی عمران و معماری قرار گرفته است. لیست این جزوات به شرح زیر می باشد: استاتیک : استاتیک : مهندس افشین سالاری [...]

آزمون های نظام مهندسی

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۱۱:۲۲ ۳۰ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش آزمون ها قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 137 آزمون نظام مهندسی قرار گرفته است. لیست این آزمون ها به شرح زیر می باشد: آزمون رشته عمران : عمران : اجرا پایه 3 [...]

دیتیل ها و جزئیات اجرایی

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۰:۵۶:۰۹ ۳۰ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش دیتیل و جزئیات اجرایی در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 225 دیتیل و جزئیات اجرایی قرار گرفته است. لیست دیتیل‌ها و جزئیات اجرایی به شرح زیر می باشد: زهکشی ، کرسی چینی [...]

قرارداد های ساختمانی و تاسیساتی

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۱۰:۴۶ ۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش قرارداد ها در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 51 قرارداد های ساختمانی و تاسیساتی قرار گرفته است. لیست این قراردادها به شرح زیر می باشد: قرارداد ساختمانی : تخریب قرارداد ساختمانی : [...]

فرم های نظام مهندسی، تامین اجتماعی و بیمه، مالیات

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۱۰:۰۶ ۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش فرم ها در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 33 فرم نظام مهندسی، تامین اجتماعی و بیمه، مالیات قرار گرفته است. لیست این فرم ها به شرح زیر می باشد: فرم نظام مهندسی [...]

چک لیست های کنترلی و نظارتی عملیات ساختمانی، مکانیکی، الکتریکی و نظام مهندسی

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۰۹:۴۶ ۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش چک لیست ها در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 208 چک لیست های کامل کنترلی و نظارتی عملیات ساختمانی، مکانیکی، الکتریکی و نظام مهندسی قرار گرفته است. لیست این مباحث به شرح [...]

استانداردهای صنعت ساختمان

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۰۹:۲۵ ۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش استانداردهای صنعت ساختمان در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 510 مورد از استانداردهای صنعت ساختمان قرار گرفته است. لیست این استانداردها به شرح زیر می باشد: آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر [...]

فهرست بها و آنالیز بها

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۰۸:۴۶ ۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش فهرست بها و آنالیز بها در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 122 فهرست بها و آنالیز بها (از سال ۸۷ الی ۹۶) قرار گرفته است. لیست فهرست بها و آنالیز بها موجود [...]

بخشنامه های نظام فنی و اجرایی

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۰۸:۳۱ ۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش بخشنامه های نظام فنی و اجرایی کشور در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 28 بخشنامه فنی و اجرایی قرار گرفته است. منبع این بخشنامه ها سایت سازمان برنامه و بودجه کشور (نظام فنی و اجرایی کشور) می باشد. [...]

نشریات نظام فنی و اجرایی کشور

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۰۸:۱۹ ۲۷ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش نشریات نظام فنی و اجرایی کشور در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش بیش از 700 نشریات نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفته است. همچنین برای دانلود این نشریات می توانید به سایت عمران پویا صفحه نشریات مراجعه نمایید. [...]

مقررات ملی ساختمان

توسط | ۱۳۹۶/۹/۱۲ ۲۱:۰۷:۴۵ ۲۶ام, مهر ۱۳۹۶|دستیار مهندس|

بخش مقررات ملی ساختمان در قسمت فایل های مورد نیاز اپلیکیشن دستیار مهندس قرار دارد. در این بخش 22 مبحث مقررات ملی ساختمان قرار گرفته است. همچنین برای دانلود این مباحث می توانید به سایت عمران پویا صفحه مقررات ملی مراجعه نمایید. [...]